Metody badania procesu i stanowiska pracy

W myśl definicji Międzynarodowego Biura Pracy terminem „badania pracy” obejmujemy technikę badania metod i mierzenia pracy stosowaną do zapewnienia – podczas wykonywanej czynności – możliwie najlepszego wykorzystania

Higiena w biurze latem

Latem problem higieny (lub jej braku) wśród współpracowników staje się bardziej odczuwalny. Ale nieprzestrzeganie zasad higieny ma konsekwencje dużo poważniejsze, niż wrażenia estetyczne, a badania pokazują, że ....