Stosunek pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

więcej

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron;
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  • z upływem czasu, na który byłą zawarta.
ARTYKUŁY
Postojowe, elastyczny czas pracy, zasiłki

Postojowe, elastyczny czas pracy, zasiłki

Brak zleceń czy zamówień to dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych oznacza brak zarobków. Jaką pomoc otrzymają zgodnie z przyjętym projektem „tarczy antykryzysowej”?

czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa/ Dofinansowanie zatrudnienia

Tarcza antykryzysowa/ Dofinansowanie zatrudnienia

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy dla firm w kłopotach to m.in. rozwiązania z tzw. tarczy antykryzysowej.

czytaj więcej
Wszystko o urlopach w czasie koronawirusa

Wszystko o urlopach w czasie koronawirusa

Liczne zakłady pracy zamknęły swoje siedziby oraz oddziały w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Tym samym pracodawcy nakłaniają swoich pracowników do brania urlopów.

czytaj więcej
88 % firm wykorzystuje pracę zdalną w czasie pandemii

88 % firm wykorzystuje pracę zdalną w czasie pandemii

W czasach pandemii koronawirusa 88 proc. firm wykorzystuje pracę zdalną - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan.

czytaj więcej
Razem, ale osobno – wszystko o pracy zdalnej

Razem, ale osobno – wszystko o pracy zdalnej

Zagrożenie wywołane przez koronawirusa zmusza wielu pracodawców, ale także pracowników do przejścia w tryb pracy zdalnej. To nie urlop czy wypoczynek, ale praca. Tyle, że w domu.

czytaj więcej
Praca zdalna nie zmienia pensji pracownika

Praca zdalna nie zmienia pensji pracownika

Wynagrodzenie pracownika, któremu szef zleca pracę zdalną, nie ulega zmianie - przypomina ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

czytaj więcej
Firmy muszą się liczyć z nieobecnością pracowników

Firmy muszą się liczyć z nieobecnością pracowników

Pracodawcy muszą się liczyć z nieobecnością swoich pracowników - głównie tych, którzy mają dzieci w wieku do ośmiu lat - powiedziała PAP Wioletta Żukowska-Czaplicka z Pracodawców RP.

czytaj więcej
Dla zleceniowców ważne jest ozusowanie umów

Dla zleceniowców ważne jest ozusowanie umów

Dla najmniej zarabiających Polaków oprócz wzrostu płacy minimalnej bardzo ważne jest ozusowanie i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w umowach-zleceniach - powiedział PAP główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.

czytaj więcej
"Rzeczpospolita": Przybywa zwolnień grupowych

"Rzeczpospolita": Przybywa zwolnień grupowych

Prawie 90-proc. wzrost skali zwolnień grupowych idzie w parze z rekordowym niedoborem pracowników - pisze środowa "Rzeczpospolita".

czytaj więcej
"DGP": Podwyżki płac nie dla wszystkich

"DGP": Podwyżki płac nie dla wszystkich

Niewliczanie stażowego do wynagrodzenia minimalnego miało poprawić zarobki w sferze budżetowej. Ale zatrudnieni, którzy pobierają inne dodatki, np. funkcyjny, wciąż nie zarabiają więcej - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

czytaj więcej
Będą zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

Będą zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt został przygotowany przez MRPiPS.

czytaj więcej
"Rzeczpospolita": Kodeks pracy zbyt sztywny

"Rzeczpospolita": Kodeks pracy zbyt sztywny

Jak podała w piątek Rzeczpospolita, w czasie rządów PiS Polska spadła w rankingu elastyczności zatrudnienia z 17. na 27. miejsce. To efekt zaostrzenia regulacji dotyczących pracy na czas określony.

czytaj więcej