Thumb

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w czasie wolnym od pracy

Przepisy prawa pracy nie rozstrzygają kwestii: czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę poza harmonogramowymi godzinami pracy, czy też w dniu dla niego wolnym od pracy, zwłaszcza zaś w dniu ustawowo wolnym od pracy. Ta ostatnia możliwość dotyczy zwłaszcza rozwiązania umowy o pracę za pośrednictwem operatora pocztowego (listem tradycyjnym) z pracownikiem świadczącym pracę w formie zdalnej. Czy jednak ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w takich okolicznościach można dopatrywać się w regulacji zawartej w art. 41 kodeksu pracy (dalej: KP)?
Thumb

Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika

Śmierć pracownika jest zawsze nieplanowanym i tragicznym zdarzeniem zarówno dla rodziny jak również dla pozostałych współpracowników i pracodawcy. Po stronie podmiotu zatrudniającego powstają wówczas określone zobowiązania z tym związane. Jedną z sytuacji powstałych po śmierci pracownika jest przejście praw majątkowych nabytych w trakcie trwania stosunku pracy po zmarłym pracowniku.
Thumb

Odpowiedzialność materialna głównego księgowego

Możliwości zaliczenia potencjalnych korzyści pracodawcy z lokowania wolnych środków finansowych w niskooprocentowanym systemie (over night) na poczet wyrządzonej mu szkody nie przewiduje art. 117 § 1 k.p., który stanowi, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim tylko zakresie, w jakim pracodawca (lub inne osoby) przyczynił się do powstania szkody, a nie w zakresie, w jakim pracodawca mógł lub korzystał z niskooprocentowanych odsetek od lokowanych nieświadomie kwot niedopłaconego w terminie podatku dochodowego (wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 2018 r., I PK 167/17).
Thumb

Dyscyplinarka za covidowe kłamstwa

Pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie zatrudnionego, który okłamał firmę i nie przekazał informacji o podróży za granicę w okresie pandemii - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".
Thumb

ZUS: od stycznia 2021 r. trzeba będzie rejestrować umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS, wypełniając wniosek, który można przesłać drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Thumb

Istotne zagadnienia dla pracowników na 2021 r.

Jednymi z najważniejszych zagadnień dla pracowników są kwestie wynagrodzeń i urlopów. Czego zatrudniona osoba może spodziewać się w najbliższym czasie? Kiedy pracownikowi należy się 26 dni urlopu a kiedy 20? Ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie w nadchodzącym roku?
Thumb

Prezenty od pracodawcy na święta

Z okazji świąt wielu pracodawców robi prezenty swoim pracownikom. Kiedy świąteczne „bonusy” od pracodawcy stają się jego obowiązkiem, a kiedy pracodawca z własnej nieprzymuszonej woli obdarowuje swoich pracowników?
Thumb

Badanie: Polacy umiarkowanie zadowoleni z pracy

Polacy są umiarkowanie zadowoleni ze swojej pracy - w skali 1-4 wskazywali średnio 3,5 - wynika z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 r. pracowaliśmy średnio ponad 44 godziny tygodniowo.
Thumb

„DGP”: Bankowcy wśród ofiar COVID-19

Finansiści znaleźli się w jednym szeregu z zatrudnionymi w agencjach pracy tymczasowej i pracownikami hoteli i restauracji - pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".
Thumb

Projekt rozporządzenia umożliwiający cudzoziemcom pracę bez zezwolenia

Podjęcie cudzoziemcom pracy bez zezwolenia m.in. w służbie zdrowia czy branży IT przewiduje projekt rozporządzenia, który w poniedziałek opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.