Szkolenia BHP

Warunkiem poprawnego dopuszczenia pracownika do pracy jest, między innymi, prawidłowe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom przy pracy lub chorobom zawodowym. Wprowadzono zasadę szkolenia w zakresie bhp wyłącznie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

więcej

Oznacza to konieczność przeprowadzania szkoleń bądź w czasie pracy bądź w czasie innym, wliczanym do czasu pracy. Szkolenia w dziedzinie bhp podzielone zostały na dwie grupy: wstępne (ogólne i stanowiskowe) oraz okresowe. Szkolenie okresowe mające na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkoleń z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie, odbywają:

a) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

c) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

d) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

  e) pracownicy administracyjno-biurowi i inni , których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla     zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ARTYKUŁY
Metody nauczania dorosłych cz. 2

Metody nauczania dorosłych cz. 2

Metoda (methodos — z greckiego droga, sposób postępowania) nauczania to systematyczny sposób pracy nauczyciela (wykładowcy) z uczniami (słuchaczami), zmierzający do tego, aby uczestnicy szkolenia zdobyli nowe wiadomości,

czytaj więcej
Metody nauczania dorosłych cz. 1

Metody nauczania dorosłych cz. 1

Metoda (methodos — z greckiego droga, sposób postępowania) nauczania to systematyczny sposób pracy nauczyciela (wykładowcy) z uczniami (słuchaczami), zmierzający do tego, aby uczestnicy szkolenia zdobyli nowe wiadomości,

czytaj więcej
Miejsce behapowca jest w zakładzie, nie za biurkiem

Miejsce behapowca jest w zakładzie, nie za biurkiem

Rozmowa z Andrzejem Nowakiem, głównym specjalistą ds. bhp, biegłym sądowym w zakresie bhp, wiceprezesem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

czytaj więcej
Szkolenia BHP w świetle Kodeksu pracy

Szkolenia BHP w świetle Kodeksu pracy

Informacje na temat obowiązków pracodawców i pracowników z zakresu BHP zawiera Dział Dziesiąty Kodeksu pracy. Rozdział ósmy wspomnianego działu poświęcony jest szkoleniom.

czytaj więcej
Prezentacje do szkoleń BHP

Prezentacje do szkoleń BHP

Pen Asystent Szkolenia to najnowsze dziecko z rodziny PEN-Asystentów firmy Tarbonus i jednocześnie najbardziej zaawansowany produkt multimedialny do szkoleń bhp dostępnych obecnie na rynku.

czytaj więcej
Internetowy System Szkoleń

Internetowy System Szkoleń

INTERNETOWY SYSTEM SZKOLEŃ jest produktem firmy Tarbonus. To nowoczesna aplikacja, która powstała w oparciu o system PEN-Asystent Szkolenia.

czytaj więcej
Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego

Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego

Czy szkolenie w formie samokształcenia kierowanego może być nieważne? Temat szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy był, jest i będzie często poruszanym przy różnego rodzaju okazjach.

czytaj więcej
Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?

Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?

Szkolenia okresowe bhp są podobno intratnym zajęciem. Szybko można zarobić niezłą kasę. Takie stwierdzenie zasłyszałem w rozmowie dwóch młodych panów oczekujących z dokumentami przed dziekanatem jednej z uczelni

czytaj więcej
Definicja BHP

Definicja BHP

Co to jest BHP? Jaka jest definicja BHP?

czytaj więcej
Szkolenia bhp i badania profilaktyczne zleceniobiorcy

Szkolenia bhp i badania profilaktyczne zleceniobiorcy

Czy pracodawca zatrudniający osoby fizyczne niebędące jego pracownikami na podstawie umów zlecenia ma obowiązek kierować je na wstępne badania profilaktyczne oraz na szkolenia z zakresu bhp?

czytaj więcej
Więcej obowiązków bhp przy pracy na dwóch stanowiskach

Więcej obowiązków bhp przy pracy na dwóch stanowiskach

Coraz częściej spotyka się praktykę powierzania jednemu pracownikowi pracy na dwóch (lub nawet więcej) stanowiskach jednocześnie. Taka kumulacja stanowisk może nastąpić w ramach jednego etatu.

czytaj więcej
Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP nie należy do zadań służby BHP, gdyż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia, jej pracownicy mają jedynie obowiązek współpracy z właściwymi komórkami

czytaj więcej