Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

więcej

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej. chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

ARTYKUŁY
Telepraca, a wypadek przy pracy

Telepraca, a wypadek przy pracy

Rozwój współczesnych form komunikacji sprawił, że swoją pracę możemy wykonywać zdalnie, nawet bez wychodzenia z domu. Czy jednak możemy liczyć na te same prawa i obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy?

czytaj więcej
Transport ręczny w firmie, a ryzyko wypadku

Transport ręczny w firmie, a ryzyko wypadku

Ręczne prace transportowe należą do wyjątkowo wypadkogennych czynności.

czytaj więcej
Wypadek w cementowni

Wypadek w cementowni

Opisany w artykule, tzw. lekki wypadek przy pracy wydarzył się w zakładzie zajmującym się produkcją oraz konfekcjonowaniem cementu.

czytaj więcej
Właściwe określanie przyczyny zewnętrznej wypadku

Właściwe określanie przyczyny zewnętrznej wypadku

Jednym z warunków decydujących o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy jest ustalenie wystąpienia przyczyny zewnętrznej.

czytaj więcej
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Warunki pracy niezgodne z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oprócz aspektu humanitarnego (wypadki przy pracy) mają znaczny wymiar ekonomiczny.

czytaj więcej
Skutki demontażu ochrony zbiorowej

Skutki demontażu ochrony zbiorowej

W zakładzie produkującym kostkę brukową, bloczki i inne wyroby z betonu doszło do dwóch podobnych wypadków przy pracy. Śmiertelnemu wypadkowi uległ niespełna 40 letni pracownik zatrudniony w charakterze brakarza.

czytaj więcej
Młodzi ludzie a bezpieczeństwo i higiena pracy

Młodzi ludzie a bezpieczeństwo i higiena pracy

W czasie obchodzonego w dniu 12 sierpnia 2016 r. Międzynarodowego Dnia Młodzieży omawiano wyzwania, wobec których stają młodzi ludzie na całym świecie.

czytaj więcej
Feralny manewr cofania

Feralny manewr cofania

Na podstawie informacji oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przedstawiamy opis śmiertelnego wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie bazy sprzętowej firmy budowlanej.

czytaj więcej
Mandat dla kierownika i majstra budowy

Mandat dla kierownika i majstra budowy

Pracownik zapomniał, że nie należy ciąć „gałęzi” na której się siedzi i w efekcie doszło do wypadku przy pracy.

czytaj więcej
Wybuchowe opary

Wybuchowe opary

Bezmyślność i lekceważenie wyraźnych ostrzeżeń o niebezpieczeństwie to przyczyny groźnego wypadku

czytaj więcej
Od 1 kwietnia 2016 r. nowe kwoty jednoraz. odszkodowań

Od 1 kwietnia 2016 r. nowe kwoty jednoraz. odszkodowań

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

czytaj więcej
Amputacja ręki przez niesprawny taśmociąg

Amputacja ręki przez niesprawny taśmociąg

Opisywany wypadek przy pracy wydarzył się w zakładzie z branży drzewnej, produkującym głównie płyty wiórowe. Poszkodowany został pracownik legitymujący się prawie trzydziestoletnim stażem pracy w tym zakładzie.

czytaj więcej