Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

więcej

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej. chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

ARTYKUŁY
Niewinna zabawa – poważny wypadek

Niewinna zabawa – poważny wypadek

Brak właściwych zabezpieczeń na wirujących elementach maszyn i niewystarczający nadzór przełożonych sprawiły, że pracownik stracił rękę wskutek żartu kolegów.

czytaj więcej
Niebezpieczna praca w lesie

Niebezpieczna praca w lesie

Warmińsko - Mazurskie/ Lubuskie. Nieprzestrzeganie procedur, łamanie instrukcji doprowadziły do tragicznych wypadków, w których ucierpieli doświadczeni pracownicy leśni.

czytaj więcej
Czy zawał może być uznany za wypadek w pracy?

Czy zawał może być uznany za wypadek w pracy?

Ponadprzeciętny stres psychiczny związany z wykonywaniem pracowniczych obowiązków może być, w świetle utrwalonej judykatury Sądu Najwyższego, kwalifikowany jako współistotna przyczyna zewnętrzna takich zdarzeń jak zawał

czytaj więcej
Czad zabił palacza

Czad zabił palacza

Świętokrzyskie. Zły stan techniczny kotłowni, brak odpowiedniej wentylacji i nadzoru doprowadziły do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla pracownika kotłowni znajdującej się na terenie jednego z sanatoriów.

czytaj więcej
Wypadek na drabinie i praca na czarno

Wypadek na drabinie i praca na czarno

Podkarpackie. Brak doświadczenia i szkoleń bhp spowodowały, że młody pracownik pracujący bez umowy o pracę zaczął karierę zawodową od wypadku.

czytaj więcej
Badać należy nie tylko wypadki…!

Badać należy nie tylko wypadki…!

Zapewne każda z osób zawodowo związanych z tematami bezpieczeństwa i higieny pracy słyszała niejednokrotnie takie opinie jak: Przecież nic się nie stało…?, Nie róbmy afery o taki szczegół…?, Będziemy uważać w przyszłości

czytaj więcej
Śmierć w oczyszczalni ścieków

Śmierć w oczyszczalni ścieków

LUBUSKIE. Brak wentylacji, miernika służącego do pomiaru stężenia trujących gazów w powietrzu oraz środków ochrony układu oddechowego - to tylko niektóre z przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległo dwóch pracowników.

czytaj więcej
Ciężkość wypadku jest sprawą przypadku

Ciężkość wypadku jest sprawą przypadku

Zacytowane w tytule artykułu powiedzenie, rozpowszechnione przez Arwida Hansena, nieżyjącego już eksperta w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sprawdza się zawsze.

czytaj więcej
Zespół powypadkowy na terenie innego pracodawcy

Zespół powypadkowy na terenie innego pracodawcy

Zarówno okoliczności, jak i przyczyny określonego zdarzenia wypadkowego ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy.

czytaj więcej
Zasypanie w wykopie

Zasypanie w wykopie

Wypadek wydarzył się podczas czynności układania rur kanalizacyjnych w wykopie wąskoprzestrzennym. Wykonawcą robót był gminny zakład remontowo budowlany realizujący zlecenie własnego organu założycielskiego.

czytaj więcej
Porażeni prądem

Porażeni prądem

Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze ustalili w postępowaniu kontrolnym przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy na terenie budowy zakładu pracy.

czytaj więcej
Przyczyny wypadków przy pracy i ich przykłady

Przyczyny wypadków przy pracy i ich przykłady

Wypadki przy pracy, które odnotowujemy w zakładach pracy, stanowią jedynie czubek „góry lodowej”, składającej się z różnego kalibru zdarzeń mogących być przyczyną wypadków przy pracy.

czytaj więcej