Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

więcej

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej. chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

ARTYKUŁY
Kosztowny brak zaangażowania

Kosztowny brak zaangażowania

WIELKOPOLSKIE. Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu skierował wniosek do sądu o ukaranie osoby odpowiedzialnej między innymi za niezabezpieczenie miejsca wypadku.

czytaj więcej
Analiza wypadków - model zdarzeń wypadkowych

Analiza wypadków - model zdarzeń wypadkowych

Analiza wypadków nie powinna ograniczać się do badania pojedynczych wypadków, tak jak to się zazwyczaj dzieje w wielu firmach.

czytaj więcej
Karygodne zaniedbania przyczyną wypadku

Karygodne zaniedbania przyczyną wypadku

W miejscowości K. w grudniu 2013 r. doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. Jeden z pracowników firmy budowlanej został przysypany ziemią podczas pracy w niezabezpieczonym wykopie.

czytaj więcej
Tragedia podczas prac leśnych

Tragedia podczas prac leśnych

Traktorzysta poniósł śmierć podczas rozdrabniania gruntu leśnego pokrytego gałęziami i krzewami.

czytaj więcej
Czynniki zagrożenia zawodowego

Czynniki zagrożenia zawodowego

Czynniki zagrożenia zawodowego mogą być klasyfikowane według rozmaitych kryteriów i charakterystycznych cech ich właściwości.

czytaj więcej
Wypadek przed warsztatem samochodowym

Wypadek przed warsztatem samochodowym

Niespełna 18-letni mechanik samochodowy zginął przygnieciony naprawianym pojazdem. Do wypadku doszło w grudniu 2013 r. w przedsiębiorstwie handlowo usługowym, zajmującym się naprawami pojazdów samochodowych.

czytaj więcej
Metody badania wypadków

Metody badania wypadków

Modele zdarzeń wypadkowych przedstawiają sekwencje zdarzeń lub wzajemne powiązania pośrednich przyczyn wypadków prowadzących do urazu lub utraty zdrowia.

czytaj więcej
(Nie)bezpieczne biura

(Nie)bezpieczne biura

Według danych GUS tylko w pierwszym kwartale 2014 roku wśród pracowników biurowych w Polsce wydarzyło się ponad 4 tys. wypadków przy pracy.

czytaj więcej
Związek wypadku z pracą

Związek wypadku z pracą

Aby nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią uznać za wypadek przy pracy, musi ono pozostawać w związku przyczynowym z wykonywaną pracą.

czytaj więcej
Nie wyłączył napędu

Nie wyłączył napędu

Opisany poniżej wypadek wydarzył się w niewielkim zakładzie produkującym wózki dla dzieci, huśtawki, zabawki itp. Poszkodowany został czterdziestoletni mężczyzna o ponad dwudziestoletnim stażu zawodowym na stanowiskach..

czytaj więcej
Wypadek w rozdzielni 6 kV/0,4 kV

Wypadek w rozdzielni 6 kV/0,4 kV

Dwaj elektromonterzy (brygadzista – elektromonter i elektromonter) mieli za zadanie, załączyć Rozdzielnię Wydziałową elektryczną 0,4 kV

czytaj więcej
Związek funkcjonalny z pracą

Związek funkcjonalny z pracą

Spór toczył się o stwierdzenie czy śmierć inspektora Bolesława A. należy traktować jako wypadek w drodze do pracy czy też uznać ją za wypadek przy pracy.

czytaj więcej