Zmiana prawa - BHP

W tej kategorii zbierane są wszystkie artykuły związane z szeroko rozumianymi zmianami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kategorie Zmiany prawa nie zawierają elementów charakterystycznych dla innych kategorii znajdujących się w naszym serwisie. Ze względu na bardzo szeroki zakres tematów, które mogą znaleźć się w tym miejscu nie ma tu aktów prawnych, orzecznictwa i dokumentów.

więcej

Znajdą tu miejsce omówienia zmian w prawie, nowych aktów prawnych, jak też ważniejszych orzeczeń zarówno z zakresu prawa krajowego, jak też prawa Unii Europejskiej.

ARTYKUŁY
Charakterystka energetyczna budynków

Charakterystka energetyczna budynków

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków - podpisana przez Prezydenta RP 3 września 2014 r.

czytaj więcej
Nowe rozporządzenie dot. związków chemicznych

Nowe rozporządzenie dot. związków chemicznych

Nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U. poz. 783)

czytaj więcej
Jeszcze nie czas na wycofanie niektórych urządzeń NO

Jeszcze nie czas na wycofanie niektórych urządzeń NO

Na początek krótkie przypomnienie, czym są i do czego mają praktyczne zastosowanie tzw. urządzenia NO (napełniająco-opróżniające).

czytaj więcej
BHP przy urządzeniach energetycznych

BHP przy urządzeniach energetycznych

Z dniem 24 października 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

czytaj więcej
ADR 2013 opublikowany

ADR 2013 opublikowany

W dniu 16 lipca 2013 r. pod pozycją 815 Dziennika Ustaw opublikowano oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej

czytaj więcej
Dyrektywa o zagrożeniach polami elektromagnetycznymi

Dyrektywa o zagrożeniach polami elektromagnetycznymi

Nowa dyrektywa 2013/35/UE w sprawie zagrożenia polami elektromagnetycznymi

czytaj więcej
BHP przy ostrych narzędziach

BHP przy ostrych narzędziach

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 czerwca 2013 r. poz. 696 ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziam

czytaj więcej
Uchylono rozporządzenia o suwnicach i sprężarkach

Uchylono rozporządzenia o suwnicach i sprężarkach

Z dniem 22 stycznia 2013 straciły moc dwa rozporządzenia dotyczące bhp przy obsłudze suwnic elektrycznych i sprężarek powietrznych

czytaj więcej
Nowy wzór karty wypadku!

Nowy wzór karty wypadku!

Weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia i wzoru karty wypadku.

czytaj więcej
Nowe druki dokumentacji chorobowej!

Nowe druki dokumentacji chorobowej!

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (poz. 663).

czytaj więcej
Nowe rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych

Nowe rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych

W Dz.U. z 3 sierpnia 2012 r. pozycja 890 ukazało się rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

czytaj więcej
Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

czytaj więcej