Zmiana prawa - prawo pracy

W tej kategorii zbierane są wszystkie artykuły związane z szeroko rozumianymi zmianami w dziedzinie prawa pracy. Kategorie Zmiany prawa nie zawierają elementów charakterystycznych dla innych kategorii znajdujących się w naszym serwisie. Ze względu na bardzo szeroki zakres tematów, które mogą znaleźć się w tym miejscu nie ma tu aktów prawnych, orzecznictwa i dokumentów.

więcej

Znajdą tu miejsce omówienia zmian w prawie, nowych aktów prawnych, jak też ważniejszych orzeczeń zarówno z zakresu prawa krajowego, jak też prawa Unii Europejskiej.

ARTYKUŁY
Zmiany w delegowaniu pracowników

Zmiany w delegowaniu pracowników

Ustawa o delegowaniu pracowników została przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany dotyczą m.in. określenia zasad ochrony pracowników oraz współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z podobnymi instytucjami w innych państwach.

czytaj więcej
Zmiany w umowach terminowych

Zmiany w umowach terminowych

Uwaga, czekają nas zmiany dotyczące terminowych umów o pracę. Maksymalny okres, na jaki będzie można je zawierać z pracownikiem to 33 miesiące plus do 3 miesięcy okresu próbnego.

czytaj więcej
Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w UE

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w UE

Uproszczenie procedur dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE, to cel nowych przepisów, które weszły w życie 18 stycznia 2016 r.

czytaj więcej
Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia

Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia

Od 2016 roku wejdą w życie przepisy dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej
Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie ważne zmiany w urlopach dla rodziców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

czytaj więcej
5 ważnych zmian dla rynku pracy

5 ważnych zmian dla rynku pracy

Spadek bezrobocia do poziomu 9,6 proc. w październiku br. to najlepszy dowód na ożywienie na rynku pracy. To jasny sygnał, że reformy przynoszą rezultaty.

czytaj więcej
Zmiany w dotacjach z PFRON

Zmiany w dotacjach z PFRON

Niewielkie opóźnienie w zapłacie składek nie pozbawi niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników dotacji z PFRON.

czytaj więcej
Świadectwo doradcy d.s. bezp. przewozu towarów niebezp

Świadectwo doradcy d.s. bezp. przewozu towarów niebezp

Od 9 czerwca zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

czytaj więcej
Od dzisiaj wchodzą zmiany dot. badań lekarskich prac.

Od dzisiaj wchodzą zmiany dot. badań lekarskich prac.

W dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uchwalona ustawa ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej.

czytaj więcej
Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gosp.

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gosp.

W dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uchwalona ustawa ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej.

czytaj więcej
Ułatwienia dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

Ułatwienia dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 29 października został przekazany do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej
Zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

Zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

W dniu 16 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

czytaj więcej