Zmiana prawa - prawo pracy

W tej kategorii zbierane są wszystkie artykuły związane z szeroko rozumianymi zmianami w dziedzinie prawa pracy. Kategorie Zmiany prawa nie zawierają elementów charakterystycznych dla innych kategorii znajdujących się w naszym serwisie. Ze względu na bardzo szeroki zakres tematów, które mogą znaleźć się w tym miejscu nie ma tu aktów prawnych, orzecznictwa i dokumentów.

więcej

Znajdą tu miejsce omówienia zmian w prawie, nowych aktów prawnych, jak też ważniejszych orzeczeń zarówno z zakresu prawa krajowego, jak też prawa Unii Europejskiej.

ARTYKUŁY
Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gosp.

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gosp.

W dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uchwalona ustawa ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej.

czytaj więcej
Ułatwienia dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

Ułatwienia dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 29 października został przekazany do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej
Zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

Zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

W dniu 16 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

czytaj więcej
Ponowna zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

Ponowna zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

Kluby poselskie poparły rządowy projekt przywracający skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo czas pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

czytaj więcej
Zmiana kodeksu pracy - urlop wychowawczy

Zmiana kodeksu pracy - urlop wychowawczy

Nowe zasady urlopów wychowawczych. W Dzienniku Ustaw z dnia 5 września 2013 r. ukazała ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (poz. 1028)

czytaj więcej
Elastyczny czas pracy wszedł w życie!

Elastyczny czas pracy wszedł w życie!

Projekt zmiany czasu pracy - wszedł w życie! W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2013 r. (nr 896) opublikowano ustawę z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

czytaj więcej
Urlop rodzicielski - pytania i odpowiedzi

Urlop rodzicielski - pytania i odpowiedzi

Dziś wchodzą w życie zmiany w kodeksie pracy! Dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski jak skorzystać? Pytania..., odpowiedzi..., interpretacje..., czyli poradnik - co, jak, gdzie i kiedy?

czytaj więcej
Ważne dla bezrobotnych przed i po urodzeniu dziecka

Ważne dla bezrobotnych przed i po urodzeniu dziecka

Zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadają nowe uprawnienia bezrobotnym kobietom w ciąży oraz po urodzeniu dziecka

czytaj więcej
Roczny urlop macierzyński - Prezydent RP podpisał

Roczny urlop macierzyński - Prezydent RP podpisał

Prezydent Bronisław Komorowski, uroczyście podpisał nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą roczny, płatny urlop po urodzeniu dziecka

czytaj więcej
Zmiana przepisów dotycząca transportu drogowego

Zmiana przepisów dotycząca transportu drogowego

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców oraz ustawie o transporcie drogowym wynikają z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów wynikających z „pakietu drogowego” trzech rozporządzeń Unijnych

czytaj więcej
Projekt zmiany Kodeksu Pracy

Projekt zmiany Kodeksu Pracy

Projekt dotyczący uelastycznienia czasu pracy przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej został przyjęty przez Radę Ministrów

czytaj więcej
Zmiana kodeksu pracy! Koniec zgłoszeń do PIS i PIP

Zmiana kodeksu pracy! Koniec zgłoszeń do PIS i PIP

W Dzienniku Ustaw z 2 stycznia 2013 r. pozycja 2, ukazała się oczekiwana zmiana kodeksu pracy.

czytaj więcej