Asystent BHP Kalendarz – aplikacja mobilna dla BHP

Asystent BHP Kalendarz – aplikacja mobilna dla BHP

Asystent BHP Kalendarz - aplikacja mobilna dedykowana osobom zawodowo bądź hobbistycznie związanym z szeroko rozumianym bhp.

Aplikacja Asystent BHP Kalendarz to prosty sposób na oddzielenie tematów zawodowych od prywatnych i ich organizację w jednym miejscu.

Największym atutem aplikacji jest dostęp do aktualnych informacji na temat zmian prawa, ważnych terminów i obszernych porad z zakresu bhp. Wszystkie treści są na bieżąco aktualizowane i umieszczane w kalendarzu - redakcja Dział Wydawniczy TARBONUS Sp. z o.o.

Jest też możliwość  dodawania swoich zapisków i notatek (widok dzień) i to czyni aplikację bardzo przydatną w codziennej pracy.

Notatki wprowadzane przez Użytkownika mogą zawierać tekst oraz obraz, wprowadzony z galerii lub wykonany aparatem fotograficznym wbudowanym w smartfon.

Ponadto notatka może mieć przypisaną godzinę oraz alarm (włączany lub wyłączany w trakcie edycji notatki). Oczywiście Użytkownik ma pełny dostęp do swoich zapisków, może je edytować, usuwać, zmieniać w dowolny sposób. Natomiast treści wprowadzane przez TARBONUS są dla Użytkownika tylko "do odczytu".

Kalendarz posiada widok miesiąca, tygodnia, dnia.

Treści dodawane przez TARBONUS wyróżnione są kolorem żółtym, natomiast notatki wprowadzone przez Użytkownika mają tło niebieskie.

Widok miesiąca prezentuje wszystkie dni aktualnego miesiąca. Istnieje możliwość przełączania między miesiącami strzałkami nawigacyjnymi, znajdującymi się obok nazwy miesiąca.

Jeśli przy danym dniu znajduje się kółko z cyfrą, oznacza to, że ten dzień zawiera Notatki, a cyfra informuje o ich ilości (cyfra w kółku jest sumą Notatek naniesionych przez TARBONUS oraz Użytkownika).

 

 

Skomentuj