Badanie: niemal 4 na 10 pracowników fizycznych niezadowolonych z płacy

Blisko 4 na 10 pracowników fizycznych nie jest zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia. To zdecydowanie więcej od odsetka osób, które deklarują, że ich zarobki są odpowiednie – wynika z opublikowanego we wtorek badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

Z badania wynika, że 38,5 proc. pracowników fizycznych, czyli blisko co czwarty, nie jest zadowolonych z obecnie otrzymywanego wynagrodzenia. „To zdecydowanie większy odsetek, niż ten dotyczący osób deklarujących odpowiednie zarobki (29 proc.)” – napisano w komunikacie prasowym.

Także co czwarty badany uważa, że nie zarabia odpowiednio do posiadanych umiejętności i doświadczenia, zaś 29 proc. sądzi, że ich zarobki są adekwatne do kompetencji.

„Nieco mniej, niż połowa z respondentów deklaruje, że w ich firmie obowiązuje jasny system wynagradzania (46 proc.). Jeszcze mniejsza grupa uważa, że potrafi negocjować warunki i wysokość zarobków z pracodawcami (39 proc.)” – napisano w komunikacie prasowym.

Głównym powodem, dla którego pracownicy fizyczni dążą do uzyskania wyższego wynagrodzenia, jest – jak wynika z badania Pracuj.pl – obecna sytuacja materialna. Zdecydowanie największa grupa badanych pracowników (60 proc.) określa swoją sytuację materialną jako plasującą się na średnim poziomie – wystarczającą na co dzień, ale wymagającą większego oszczędzania w wypadku poważniejszych zakupów. 1/5 respondentów (20 proc.) opisuje ją jako biedną lub skromną – wymagającą bardzo oszczędnego gospodarowania. Najmniejsza grupa określa obecną sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą – umożliwiającą swobodne wydatki bez oszczędzania (19 proc.).

„Równo połowa z pracowników fizycznych badanych przez Pracuj.pl deklaruje miesięczne zarobki netto na całe gospodarstwo domowe poniżej 5000 złotych. Kolejne 34 proc. stanowią osoby z miesięcznym budżetem od 5000 do 8999 złotych netto na całe gospodarstwo. Tylko 5 proc. deklaruje budżet netto powyżej tej kwoty. Dla porównania, według GUS przeciętny wspólny dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego w Polsce w 2019 roku wyniósł 5093 złote netto” – napisano w komunikacie Pracuj.pl.

Skomentuj