Badanie: ok. 86 proc. pracodawców oczekiwało od instytucji finansowych wsparcia przy wdrażaniu PPK

Blisko 86 proc. pracodawców oczekiwało od instytucji finansowych wsparcia merytorycznego, a ok. 29 proc., wybierając operatora PPK, kierowało się osiąganymi wynikami inwestycyjnymi – wynika z badania IZFiA i IGTE „Wdrożenie PPK w II i III etapie”.

Jak wynika z badania Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, instytucje finansowe zarządzające środkami w ramach PPK, pracodawcy objęci II i III etapem wdrożenia nie mieli pozytywnego stosunku do PPK. Zdaniem 71,4 proc. badanych byli oni gorzej nastawieni od pracodawców objętych pierwszym etapem, a 28,6 proc. ankietowanych uznało, że byli oni nastawieni „raczej gorzej”. Żaden z respondentów nie wskazał, że zatrudniający objęci II i III etapem wdrożenia byli nastawieni lepiej.

Pracodawcy oczekiwali od instytucji finansowych przede wszystkim wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (85,7 proc.), a także: dodatkowych benefitów, narzędzi komunikacji kierowanej do pracowników oraz szkoleń dla pracowników (wszystkie trzy odpowiedzi po 50 proc. wskazań). Pracodawcy rzadziej oczekiwali najtańszej oferty (35,7 proc.) czy wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (28,6 proc.).

Wśród najważniejszych kryteriów wyboru instytucji finansowej przez pracodawców wymieniono: osiągane wyniki inwestycyjne (28,6 proc.), koszty prowadzenia programu (21,4 proc.) oraz utrwalone relacje biznesowe (wliczając podmioty z grupy kapitałowej, 21,4 proc.). Znaczenie miały też doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym oraz zakres wsparcia we wdrożeniu (obie odpowiedzi po 14,3 proc.).

Jak zaznaczono we wtorkowej informacji, wyniki te oznaczają, że w stosunku do pierwszego etapu wdrożenia zmieniły się kryteria wyboru instytucji finansowych. „Wówczas co czwarta badana instytucja nie była w stanie wskazać takiego kryterium (26,7 proc.), natomiast najpopularniejszymi odpowiedziami były zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7 proc.) oraz renoma/marka instytucji finansowej (20 proc.)” – przypomniano.

Zdaniem ankietowanych dla zaangażowania pracodawców w promowanie PPK wśród swoich pracowników największe znaczenie miały: wysoki poziom kultury organizacyjnej pracodawcy (78,6 proc.), polityka kadrowa nastawiona na kształtowanie relacji z pracownikami poprzez program oszczędnościowy (71,4 proc.) oraz zakres i jakość oferowanego wsparcia przez instytucje finansowe (57,1 proc.). „Te trzy czynniki zostały wskazane jako najważniejsze również w badaniu dotyczącym pierwszego etapu wdrożenia planów” – zaznaczono.

Badanie „Wdrożenie PPK w II i III etapie” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 22 lutego do 22 marca 2021 r. na próbie 14 instytucji finansowych, TFI i PTE, członkach ww. izb.

Skomentuj