Badanie: polscy pracownicy chcą się rozwijać zawodowo

Polscy pracownicy chcą rozwijać się zawodowo m.in. po to, by lepiej zarabiać – wynika z badania przygotowanego przez Randstad i Instytut Badań Pollster. Dodano, że 60 proc. badanych oczekuje, że to pracodawcy będą dbali o rozwój kompetencji swoich pracowników.

Zgodnie z najnowszym Monitorem Rynku Pracy 98 proc. ankietowanych deklaruje, że zależy im na rozwoju zawodowym, z czego 17 proc. przyznaje, że w bardzo dużym stopniu. Dane pokazują, że chęć rozwoju zawodowego zależy od płci, wieku i wykształcenia. Na rozwoju zawodowym bardziej zależy kobietom niż mężczyznom. Co piąta kobieta deklaruje bardzo duże zainteresowanie tym aspektem, podczas gdy mówi o tym 15 proc. mężczyzn. Na potrzebę rozwoju zawodowego częściej wskazują młodsi pracownicy, do 30. roku życia, a także osoby z wyższym wykształceniem.

„Różnica w odpowiedziach między kobietami a mężczyznami nie powinna być dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że kobiety są statystycznie lepiej wykształcone i wykwalifikowane niż mężczyźni. Różnice w grupach wiekowych mogą tłumaczyć perspektywy kariery i priorytety: osoby młodsze mają jeszcze czas, by piąć się po szczeblach kariery i częściej ich motywacją są wyższe zarobki w przyszłości” – tłumaczy Monika Hryniszyn z zarządu Randstad Polska. Zwróciła uwagę, że osoby po 50. roku życia często osiągnęły już pożądany poziom zatrudnienia, który chcą utrzymać. „W większym stopniu są też angażowane w proces dzielenia się wiedzą i doświadczenia, a nie podnoszenia kwalifikacji” – dodała.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki uważa, że kwestia postrzegania rozwoju zawodowego przez pracowników, a w szczególności motywy działania pracowników bądź jego braku, powinna być przedmiotem szczególnego zainteresowania pracodawców.

W raporcie dodano, że dla ponad połowy ankietowych (57 proc.) rozwój ma duże bądź bardzo duże znaczenie. 60 proc. pracowników twierdzi też, że to pracodawca powinien zadbać o rozwój ich kompetencji.

Lisicki zwrócił uwagę, że spełnienie oczekiwań pracowników ma zatem znaczenie dla postrzegania atrakcyjności miejsca pracy, stabilizacji współpracy.

Monitor wykazał, że niemal połowa badanych twierdzi, że ich motywacją jest osobista chęć rozwoju i satysfakcja związana z uczeniem się nowych rzeczy, a 38 proc. rozwija się zawodowo, aby podnieść swoją samoocenę. 44 proc. przyznaje, że traktuje rozwój zawodowy jako szansę na wyższe zarobki u przyszłego pracodawcy. „Wyjątkiem są tutaj najstarsi pracownicy, którzy wyraźnie rzadziej wskazują na ten powód. Dla jednej trzeciej spośród ogółu badanych rozwój zawodowy jest sposobem na utrzymanie zatrudnienia w dłuższej perspektywie, umożliwia lub ułatwia zmianę pracy, lub jest argumentem w rozmowie o podwyżce u obecnego pracodawcy” – zauważono.

Randstad wyjaśnił, że Polacy postrzegają rozwój zawodowy przede wszystkim jako możliwości rozwoju kariery, ponieważ na pytanie o to, czym jest rozwój zawodowy, 59 proc. ankietowanych odpowiada, że to przede wszystkim zdobywanie nowych kwalifikacji poprzez nowe zadania i obowiązki. Według 55 proc. pytanych elementem rozwoju jest udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje. Dla 43 proc. rozwój zawodowy to awans na wyższe stanowisko lub zdobywanie certyfikatów i uprawnień potwierdzających kwalifikacje. Cztery osoby na dziesięć twierdzą, że jest to zdobywanie wiedzy i umiejętności od współpracowników. Zmianę branży natomiast jako rozwój zawodowy postrzega 11 proc. ankietowanych.

Raport wykazał ponadto, że dla 62 proc. badanych pracowników najbardziej kluczową kompetencją w przyszłości będzie znajomość języków obcych.

Nieznacznie zmniejsza się rotacja na rynku pracy, choć w ciągu pół roku pracodawcę zmienia co piąty pracownik (21 proc.). Najczęściej robią to Polacy z południowych regionów kraju (25 proc.), mieszkańcy dużych miast (26-27 proc.), kierowcy (38 proc.), sprzedawcy (36 proc.) i inżynierowie (32 proc.), a także osoby zatrudnione w sektorze handlu (27 proc.), logistyki (26 proc.) oraz telekomunikacji i IT (23 proc.).

„Dwie główne przyczyny stoją za rotacją pracowników: wyższe wynagrodzenie (45 proc.) i lepsze perspektywy rozwoju zawodowego u nowego pracodawcy (44 proc.). Wzrosło też znaczenie niezadowolenia z dotychczasowego pracodawcy (38 proc.)” – poinformowano.

Zwrócono jednak uwagę, że w kolejnych miesiącach rotacja na rynku pracy może jednak nieznacznie wyhamować. Odsetek osób aktywnie poszukujących zatrudnienia sięga 9 proc., a tych, którzy nie szukają aktywnie, a jedynie rozglądają się na rynku pracy spadł do 45 proc. Wyhamowanie rotacji nie dotyczy jednak wszystkich sektorów – w branży finansowej i ubezpieczeniowej nowej pracy aktywnie szuka 15 proc. badanych, a w handlu – 13 proc. 

Skomentuj