Bądź na bieżąco ze zmianami prawa!

Rok 2017 przyniósł i będzie przynosił spore zmiany w prawie pracy. Aby nie zagubić się w gąszczu kodeksowych przepisów proponujemy Państwu szkolenie doskonalące, które odbędzie się 25 lipca bieżącego roku.

Nasza Firma TARBONUS Sp. z o.o. Oddział w Tarnobrzegu zaprasza na szkolenie z zakresu  ogólnie pojętego prawa pracy. Tematyka szkolenia skupia się przede wszystkim na zmianach w prawie pracy, które  weszły w życie 1 maja i 1 czerwca 2017 r. oraz na zmianach, które będą miały miejsce od 1 października 2017 r., w tym zasady szczególnej ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wieku emerytalnego.

Od 1 maja obowiązują nas nowe przepisy odnośnie:

  • wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią, nowe zasady pracy ciężarnych przy monitorach ekranowych,
  • regulacji dotyczących prac, których nie powinny wykonywać kobiety nie będące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem ciężarów.

Od 1 czerwca zmiany zaszły w zakresie:

  • zasad wydawania świadectw pracy,
  • korzystania z pracy tymczasowej.

Szkolenie odbędzie się:

– dniu 25 lipca 2017 r., w godz. 9.00

– w Hotelu Mały Rzym w Sandomierzu ul. Okrzei 9

Zajęcia poprowadzi:

MONIKA FRĄCZEK – prawnik, wieloletni pracownik merytoryczny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, główny specjalista, uczestnik prac legislacyjnych. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim.

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.

Nie daj się zaskoczyć zmianom prawa!

Szczegółowy program szkolenia oraz więcej informacji uzyskają Państwo tutaj, a także dzwoniąc pod numer telefonu (15) 823-69-20 wew. 12 lub 11.

Skomentuj