Będzie refundacja zakupu szkieł kontaktowych

Rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy jest odpowiedzią na potrzeby pracowników – przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest m.in. refundacja zakupu szkieł kontaktowych.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2367 zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie weszło w życie 17 listopada 2023 r.

„Rozporządzenie jest odpowiedzią na potrzeby pracowników, którzy codziennie korzystają z komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Uporządkowana została definicja stanowiska pracy, która wymagała modyfikacji i uaktualnienia. Umożliwiliśmy również pracownikom korzystającym ze szkieł kontaktowych ich refundację” – przekazała minister Maląg.

„Pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do wprowadzonych zmian” – poinformowała.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zaproponowane rozwiązania zapewniają pracownikom bezpieczne i higienicznie warunki pracy oraz ergonomię na ich stanowisku.

Rozporządzenie wprowadza wymagania dotyczące stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy – to konieczność wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny lub podstawę oraz dodatkową klawiaturę i mysz.

„Jest to ważny krok w kierunku poprawy warunków pracy wielu pracowników, którzy codziennie korzystają z komputerów i innych urządzeń elektronicznych” – zaznaczyła szefowa MRiPS.

„Zmiany mają na celu organizację stanowisk pracy tak, aby były zgodne z wymaganiami ergonomii oraz wpływały na jak najmniejsze obciążenia pracowników, szczególnie na układ mięśniowo-szkieletowy oraz wzrok – co jest istotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz powszechniejszą pracę przy laptopach” – powiedziała.

Minister podkreśliła, że bezpieczeństwo i higiena pracy to priorytet. „Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia pracownikom zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, które przyczyniają się do dobrostanu i efektywności. Dążymy do tego, aby przepisy był aktualne i dostosowane do zmieniających się realiów i potrzeb. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę jakości życia i pracy tej grupy pracowników, którzy są ważnym zasobem naszego kraju” – podsumowała.

Nowością jest przyznanie prawa do skorzystania z refundacji szkieł kontaktowych (oprócz okularów) korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania. 

Skomentuj