Bezpieczeństwo pracownika przyszłości

Bezpieczeństwo pracownika przyszłości

W zeszłym tygodniu w dniach 26-27 września br. w Warszawie odbyło się III Ogólnopolskie Forum Służby BHP organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Po sukcesie I i II edycji, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podjęło inicjatywę organizacji III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP. Głównym tematem, a jednocześnie hasłem przewodnim tego wydarzenia było „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”, a więc dyskusje prowadzone w gronie ekspertów dotyczyły współczesnej służby bhp w zmieniającym się przemyśle, jej problemów oraz wyzwań z jakimi „BHP-owcy” muszą zmagać się w codziennej pracy.

Organizatorem Forum było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, natomiast współorganizatorem przedsięwzięcia był Centralny Instytut Ochrony Pracy. Jako partnerzy w Forum wpisali się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Uroczystego otwarcia Forum oraz przywitania gości dokonała Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Elżbieta Bożejewicz.

Sesję inauguracyjną rozpoczęła Prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. W swoim wystąpienia skupiła się na bezpieczeństwie pracownika w świecie nowych technologii. Jako główne przyczyny i skutki zagrożeń zawodowych wstępujących obecnie Pani Profesor wymieniła:

  • 56% - szkodliwe środowisko;
  • 25% - uciążliwość;
  • 16% - urazy.

W wystąpieniu tym zwróciła także uwagę na najnowsze trendy związane z czynnikami powodującymi zagrożenia zawodowe.

Jeśli chodzi o wypadki to trendem zmniejszającym się mimo wszystko są urazy, natomiast zwiększającym jest nadmierne zaufanie do nieomylności robota (sztucznej inteligencji).

W przypadku środowiska pracy odnotowuje się trend zmniejszający jeśli chodzi o takie czynniki szkodliwe jak hałas oraz mikroklimat. Trend zwiększający pojawia się jednak w szkodliwych czynnikach chemicznych oraz polu elektromagnetycznym.

W uciążliwości pracy pojawia się trend zmniejszający w przypadku obciążenia fizycznego (dźwiganie ciężarów czy ciężka praca fizyczna). Jednak trendem zwiększającym objęte zostały obciążenia psychofizyczne: obciążenie poznawcze („technostres”), monitoring wydajności, izolacja (brak interakcji społecznych), niepewność pracy.

W sesji inauguracyjnej głos zabrali także przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego oraz Głównego Inspektoratu Pracy – Departament Nadzoru i Kontroli.

Skomentuj