Bezpieczeństwo pracy dźwigami towarowymi małymi

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, ze zm.) w rozdziale 3 identyfikuje  najczęstsze zagrożenia dla poszczególnych rodzajów urządzeń. Informacje te będą przydatne dla osób sporządzających karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku np. operatora dźwigu towarowo małego. Dzisiaj zajmiemy się  dźwigami, potocznie nazywanymi windami, a dokładnie windami małymi np. do celów gastronomicznych:

 

 

Lp.

Zagrożenie / sytuacje zagrażające

Paragraf
rozp.

1

W niektórych starych dźwigach może występować brak uziemienia uzwojenia transformatora sterowego od strony cewek styczników – w przypadku podwójnego doziemienia możliwe jest pominięcie części obwodu bezpieczeństwa i np. jazda przy otwartych drzwiach.

§ 11

2

Brak przycisku STOP w podszybiu.

§ 13.2

3

Brak blokady kabiny w podszybiu, brak osłon elementów ruchomych (koła, przeciwwaga) – ryzyko bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami (konserwator).

§ 15.3

 

Bibliografia: www.udt.gov.pl                                                            

Skomentuj