Bezpieczeństwo pracy podczas odśnieżania dachów

Bezpieczeństwo pracy podczas odśnieżania dachów

Nadmiar śniegu na dachu może spowodować jego zawalenie, a śnieg i lód na krawędziach dachu mogą zagrażać przechodniom, dlatego tak ważne jest odśnieżanie dachów z obiektów budowlanych.

Można wyróżnić dwa rodzaje dachów:

  1. dachy płaskie;
  2. dachy strome.

W przepisach prawa brak jest definicji dachu płaskiego, czy stromego. Powszechne jest jednak posiłkowanie się w tym zakresie Polską Normą – PN-B-10425:1989 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Wynika z niej, że dach płaski to dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°.

W przypadku dachów stromych ze wzglądu na ciągłe ryzyko poślizgnięcia i upadku, odśnieżanie powinno być orgaznizowane z nadzwyczajną ostrożnością, a wymagania w stosunku do osób wykonujących te prace muszą być szczególnie wysokie.

Przy odśnieżaniu dachów stromych należy używać bardziej zaawansowanych środków ochrony indywidualnej. Posługiwanie się nimi wymaga wiedzy i odpowiedniego przeszkolenia. Na tego typu dachach pracownicy muszą być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości w każdym miejscu.

Do obowiązków właściciela budynku należy także zapewnienie bezpiecznego wejścia na dach. Jedyną bezpieczną drogą takiego wejścia jest obarierowana klatka schodowa. Na dach można również dostać się korzystając z drabin, z drabin z koszem ochronnym, czy drabin przystawnych rusztowania. W takich przypadkach należy zapobiegać ryzku upadku z wysokości stosując odpowiednie środki ochrony.

Ważną kwestią przy pracach tego typu jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej. Przy odśnieżaniu dachów występuje zagrożenie spadania z wysokości zwałów śnieżnych, w tym zlodowaciałego śniegu oraz sopli lodu. W związku z tym należy odpowiednio wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Teren wygrodzony powinien obejmować obszar o szerokości 1/10 wysokości budynku, nie mniej jednak niż 6 metrów. W przypadku braku możliwości zagrodzenia wymaganego obszaru, należy zastosować inne środki zapewniające bezpieczeństwo osobom znajdującym się w sąsiedztwie odśnieżanego obiektu np.:

  • zablokowanie przejazdu jedną stroną ulicy,
  • zagrodzenie przyległego do budynku chodnika,
  • kierowanie ruchem pieszych i samochodowym przez osobę znajdującą się na dole.

Sople i nawisy lodowe tworzą się na rynnach i pasie przyrynnowym, najczęściej nad przechodniami. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczenie miejsca przed rozpoczęciem prac oraz kierowanie ruchem pieszym w ich pobliżu. W miejscach szczególnie niebezpiecznych, jeżeli jest to możliwe, należy usuwać sople korzystając z podnośnika koszowego. Sople z dachu można też zbijać ale należy zachować przy tym szczególną ostrożność, ponieważ grozi to uszkodzeniem rynien, a spadające sople mogą zranić przechodniów i uszkodzić znajdujące się w pobliżu samochody.

Skomentuj