Bezpieczeństwo pracy podczas odśnieżania dachów

Bezpieczeństwo pracy podczas odśnieżania dachów

Nadmiar śniegu na dachu może spowodować jego zawalenie, a śnieg i lód na krawędziach dachu mogą zagrażać przechodniom, dlatego tak ważne jest odśnieżanie dachów z obiektów budowlanych.

Prace przy odśnieżaniu, ze względu na to, że są wykonywane na wysokości powyżej 1 m nad poziomem ziemi, należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Pracodawca więc ma obowiązek zapewnienia odpowiednich środków, których zadaniem jest ochrona pracowników przed upadkiem z wysokości. Zalicza się do nich:

  • balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadniecie osób;
  • środki ochrony indywidualnej spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności oraz  oznakowane znakiem CE – np. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, hełmy ochronne.

Prawidłowe zakotwienie środków ochrony indywidualnej może sprawiać trudności zwłaszcza na dachach płaskich. Aby rozwiązać ten problem należy zakotwić się do:

  • solidnych kominów spalinowych i wentylacyjnych;
  • podstaw klimatyzatorów,
  • konstrukcji stalowych (np. reklam).

Możliwe jest również zastosowanie tymczasowych punktów asekuracyjnych, tzw. bezwładnych mas kotwiczących. Należy jednak wziąć po uwagę ich dużą masę i przed zastosowaniem sprawdzić wytrzymałość dachu.

Niektóre dachy budynków mają na stałe zainstalowane systemy asekuracji. Przed korzystaniem z nich należy się jednak upewnić:

  • czy system posiada ważny przegląd techniczny – informuje o tym tabliczka znamionowa umieszczona na początku sytemu;
  • czy system został zaprojektowany w ograniczeniu czy powstrzymaniu spadania (jest to informacja przydatna w doborze środków ochrony indywidualnej);
  • dla ilu pracowników zaprojektowano system – informacja ta znajduje się w dokumentach i na tabliczce znamionowej;
  • z jakim urządzeniem (wózkiem) pracuje system – taka informacja znajduje się w dokumentacji. Najczęściej nie dopuszcza się używania wózków i zatrzaśników innych producentów niż system zainstalowany na dachu.

Skomentuj