Bezpieczeństwo pracy w kolei

Zmiany w sektorze transportu kolejowego i związany z nimi wzrost liczby przewoźników kolejowych oraz podmiotów utrzymujących tabor i infrastrukturę sprawiają, że niezbędne jest kontynuowanie obecnych i nowych…

   Podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa przewozów jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym w sektorze kolei. Ponadto działania takie wpływają na zapewnienie tej gałęzi kluczowej roli w systemie transportowym kraju, minimalizują zagrożenia i w efekcie pozwalają na zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług oraz rentowności. Użytkownicy kolei wybierają ten rodzaj transportu, mając wobec niego konkretne oczekiwania związane z możliwością korzystania z usługi przewozu, która nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia pasażerów lub „kondycji” transportowanych towarów. Stąd też wymagają nie tylko możliwości korzystania z usług kolejowych po przystępnych cenach, stabilnych i wiarygodnych, o odpowiednim standardzie i pożądanym zasięgu, ale przede wszystkim bezpiecznych.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo kolei

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, w tym bezpieczeństwo pracy, zależy od wielu czynników, tak o charakterze technicznym, związanych z infrastrukturą i taborem, jak i organizacyjnym oraz ludzkim, związanych bezpośrednio z personelem wykonującym liczne zadania niezbędne do funkcjonowania transportu szynowego.

Skomentuj