Bezpieczna eksploatacja pilarek tarczowych

Bezpieczna eksploatacja pilarek tarczowych

Pilarka tarczowa jest niebezpiecznym urządzeniem. Niebezpieczeństwo dodatkowo wzrasta wówczas, gdy pilarka tarczowa nie ma wystarczającej ilości zabezpieczeń.

Pilarka tarczowa to maszyna stacjonarna, przeznaczona do wzdłużnego, skośnego i poprzecznego (po przystosowaniu) piłowania piłą tarczową elementów z drewna litego, płyt wiórowych i pilśniowych oraz sklejki i innych materiałów o podobnych właściwościach.

Podstawowymi technicznymi środkami ochronnymi w pilarkach tarczowych są: osłona ruchoma piły nad stołem, osłona stała lub ruchoma blokująca piły poniżej stołu i elementów napędu, klin rozszczepiający rzaz, prowadnice – wzdłużna przedmiotu obrabianego oraz do piłowania poprzecznego, hamulec.

Podczas pracy z pilarką tarczową należy:

  • używać pilarek fabrycznych, wyposażonych w rękojeść przesuwną, którą mocuje się do elementu z drewna o szerokości zbliżonej do masowo ciętych detali;
  • stosować tarczę tnącą o średnicy nie mniejszej niż ustalona przez producenta pilarki, właściwie naostrzoną i oczyszczoną;
  • stosować nastawny klin rozszczepiający, zabezpieczający przed zakleszczeniem lub odrzutem obrabianego przedmiotu. Jest to szczególnie ważne podczas wzdłużnego cięcia drewna lub cięcia płyt.

Klin zapewnia bezpieczeństwo pracy, gdy:

  • ma ukosowaną krawędź przednią, tworzącą łuk koła o promieniu nieprzekraczającym promienia ostrza piły;
  • jest grubszy niż tarcza piły, ale nieco cieńszy od rzazu (potocznie: grubszy od tarczy piły, a cieńszy od rozwarcia zębów piły);
  • jest sztywny i osadzony dokładnie w jednej linii z piłą;
  • został wykonany w sposób zapewniający dostateczną wytrzymałość zamocowania kaptura.

Uwaga!

Mocowanie osłony górnej tarczy piły (kaptura ochronnego) na klinie rozszczepiającym jest dopuszczalne w przypadku, gdy średnica zewnętrzna tarczy, jaka może być zastosowana w pilarce zgodnie z instrukcją producenta, nie przekracza 315 mm.

Skomentuj