Bezpieczna praca w restauracjach

Bezpieczna praca w restauracjach

Jakie są najważniejsze przepisy BHP w gastronomii? Jakie wymogi musi spełniać restauracja pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy?

Gastronomia to branża o szerokim zakresie usług. Każdy jednak zakład bez względu na wielkość powinien bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogów higieniczno-sanitarnych.

Zakłady gastronomiczne powinny przede wszystkim spełniać wymagania techniczno-budowlane i inne określone dla zakładów pracy, w szczególności:

  • powinny posiadać sprawną wentylację ogólną i wyciągi miejscowe, umieszczone nad stanowiskami pracy obróbki termicznej (z kuchenkami, piekarnikami, frytkownicami, itp.). Miejsca pracy powinny być oświetlone światłem dziennym. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego na oświetlenie pomieszczeń wyłącznie światłem sztucznym;
  • miejsca przechowywania i przygotowania potraw muszą spełniać wymagania określone w przepisach o bezpieczeństwie żywności. Zakład powinien posiadać wydzieloną szatnię i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Najczęstszymi zagrożeniami występującymi w lokalach gastronomicznych są poślizgnięcia, potknięcia na śliskich, mokrych powierzchniach, które to skutkują często  poważnymi urazami kończyn i głowy. O wypadek nietrudno zwłaszcza na nierównych powierzchniach, w słabo oświetlonych przejściach i pomieszczeniach.

Aby zabiegać urazom należy:

  • dbać o porządek wokół stanowiska pracy. Sprzątać przedmioty, opakowania, urządzenia z ciągów komunikacyjnych (dostawy nie mogą być tymczasowo przechowywane w przejściach i przy stanowiskach pracy). Należy od razu ścierać i usuwać z posadzki kałuże wody, resztki pożywienia i tłuste plamy;
  • używać obuwia ochronnego z podeszwą odpowiedniej przyczepności, wygodnego, dopasowanego do stóp, raczej na płaskiej, grubszej podeszwie;
  • podczas transportu dużych pojemników, beczek, stosować urządzenia pomocnicze – ręczne wózki transportowe, opakowania zbiorcze;
  • ciężkie przedmioty i materiały przechowywać na półkach, na wysokości w obszarze pomiędzy kolanami a barkami;
  • stosować (jeżeli jest taka potrzeba) atestowane drabiny, wyposażone w antypoślizgowe stopki lub stabilne stopnie z antypoślizgową podstawą. Jeśli w zakładzie dostęp do wyżej położonych miejsc umożliwiony jest za pomocą podestów, powinny by one kompletne, zmontowane przez uprawnioną osobę zgodnie z instrukcją producenta (przy pracach prowadzonych powyżej 1 m od podłoża wyposażone we właściwe środki ochrony – balustradę z poręczą na wysokości 1,1 m, deskę krawężnikową i wypełnienie między nimi);
  • zwracać uwagę na dopuszczalną nośność regałów magazynowych (informacja o dopuszczalnym obciążeniu powinna być umieszczona na regałach). Należy się jednak upewnić się, czy waga magazynowanych surowców i przedmiotów jej nie przekracza. Zapewnij stabilność produktów, by uniknąć ryzyka ich zsunięcia bądź przewrócenia;
  • powierzchnie śliskie, po których odbywa się komunikacja, w miarę możliwości zabezpieczyć matami antypoślizgowymi.

Skomentuj