Bezpieczna praca w spawalni

Bezpieczna praca w spawalni

Wymagania techniczne warunkujące bezpieczną pracę w spawalni, odzież ochronna, czynności przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy

• w spawalni powinno przypadać na każdego spawacza co najmniej 15 m3 wolnej przestrzeni warsztatu,

• pomieszczenie spawalni powinno być umieszczone na parterze budynku,

• wysokość spawalni nie może być niższa niż 3,75 m,

• na każde stanowisko spawalnicze powinno przypadać co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi niezajętej przez urządzenia i sprzęt,

• podłogi w spawalniach i na stanowiskach spawalniczych powinny być wykonane z materiałów niepalnych,

• ściany i strop spawalni oraz wnętrza ścianek kabin spawalniczych należy pomalować matowymi farbami,

• parawany lub ścianki o wysokości co najmniej 2 m powinny być wykonane z materiałów niepalnych oraz tłumiących promieniowanie optyczne,

• pomieszczenia spawalni powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, natomiast stanowiska do spawania elektrodami otulonymi, metodami MIG/MAG oraz TIG powinny zostać również wyposażone w wentylację miejscową,

• stanowisko spawacza powinno się składać ze stołu spawalniczego oraz oprzyrządowania, stanowiska do spawania gazowego powinny być wyposażone w osprzęt dający możliwość szybkiego oraz bezpiecznego odłożenia palnika, a także naczynie z wodą do schładzania palnika,

• stanowiska do wykonywania prac spawalniczych elektrodami otulonymi (spawanie łukowe) powinny zostać wyposażone w suszarki do elektrod oraz pojemniki na resztki elektrod,

• zasilanie stanowisk spawalniczych w gazy może następować z:

– generatorów gazów,

– wytwornic acetylenu,

– butli gazowych,

– rurociągów gazowych

– baterii bądź wiązek butli,

• w dużych spawalniach, posiadających więcej niż 10 stanowisk spawalniczych, na których są stosowane gazy palne, dopuszcza się wyposażenie każdego stanowiska spawalniczego w butle niezbędne do prowadzenia procesu technologicznego oraz jedną butlę zapasową,

• zapasowe butle z gazem należy przechowywać w osobnych pomieszczeniach wykonanych z materiałów niepalnych.

Skomentuj