Bezpieczna praca w ubojni i masarni

Bezpieczna praca w ubojni i masarni

W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała.

Obecnie w Polsce działa kilka tysięcy zakładów branży mięsnej. W ostatnich latach jednak następuje koncentracja produkcji, która przejawia się w tworzeniu większych podmiotów (holdingów). W tak dużych zakładach pracy poziom technologiczny na ogół jest wysoki, bowiem podmioty te zostały dostosowane do przepisów sanitarno-weterynaryjnych Unii Europejskiej. Eksploatowane są tam nowoczesne maszyny i urządzenia techniczne, spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności. Problem pojawia się jednak w małych zakładach lub tych powstałych przed wejściem Polski do UE. Pomimo, że „stare” zakłady pracy w ostatnich latach podlegały modernizacji, w części z nich nadal użytkowane są maszyny i urządzenia produkcyjne, które nie spełniają nawet minimalnych wymagań. Szczególnie dotyczy to firm zatrudniających do 9 pracowników. W tych małych zakładach użytkowane są maszyny, które nie zostały dostosowane do minimalnych wymagań w zakresie bhp, czasami są one niekompletne i nie w pełni sprawne. Przede wszystkim mowa tu o urządzeniach do rozdrabniania mięsa, które nie są wyposażone w pokrywy lub blokady, przez co mogą stać się przyczyną wypadków przy pracy.

Przemysł mięsny obejmuje zakłady przetwarzające surowce w następujących procesach technologicznych:

  • ubój zwierząt rzeźnych,
  • obróbka ubocznych produktów uboju,
  • rozbiór tusz na elementy i wykrawanie mięsa drobnego,
  • produkcja przetworów mięsnych,
  • produkcja podrobów i konserw mięsnych, tłuszczów, wyrobów garmażeryjnych, gotowych dań mięsnych, łącznie z porcjowaniem, plasterkowaniem i pakowaniem.

Wiele czynności w zakładach tej branży nadal wykonywanych jest ręcznie (załadunek surowca do maszyn, prace przy pomocy ostrych narzędzi, transport surowców i półproduktów pomiędzy kolejnymi etapami produkcji, mycie urządzeń i pomieszczeń), co wpływa na duży wydatek energetyczny ponoszony przez pracowników, a w konsekwencji na zmęczenie oraz brak koncentracji w czasie wykonywanych czynności, co może prowadzić do wypadków przy pracy.

Skomentuj