Bezpieczna praca w wakacje za granicą

Bezpieczna praca w wakacje za granicą

Młodzież, studenci chętnie szukają wakacyjnych ofert pracy, zwłaszcza za granicą warunki pracy wydają im się bardzo atrakcyjne. Należy jednak zachować ostrożność przy wyborze agencji zatrudnienia.

Wakacje to dla młodzieży doskonała pora na zagraniczne wyjazdy, podczas których można połączyć przyjemne z pożytecznym, a więc pozwiedzać oraz jednocześnie coś zarobić. W poszukiwaniu zatrudnienia pomocne mogą być liczne agencje zatrudnienia. Niestety wiele z tych agencji prowadzi nielegalną działalność, dlatego warto mieć to na uwadze i dokładnie sprawdzić daną agencję zatrudnienia.

Jeżeli poszukujesz pracy za granicą:

  • sprawdź pośrednika pracy, by nie trafić na oszustów;
  • dowiedz się czy dana agencja zatrudnianie posiada dokument potwierdzający wpis do rejestru – certyfikat wydawany każdej agencji zatrudnienia, która legalnie prowadzi działalność. Wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej – www.kraz.praca.gov.pl

Z obowiązku posiadania certyfikatu zwolnione są jedynie agencje zatrudniania z państw członkowskich UE oraz EFTA, które posiadają uprawnienia wydane w państwie pochodzenia. Agencje te mają jednak obowiązek złożenia Marszałkowi Województwa zawiadomienia o zamiarze świadczenia swoich usług na terytorium Polski. Ich wykaz także dostępny jest na stronie internetowej.

  • nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie jedynie numer telefonu kontaktowego oraz unikaj spotkań z pośrednikiem pracy poza biurem firmy (np. na ulicy, w kawiarni).

 Umowa jest podstawą

Agencja zatrudnienia kierująca do pracy za granicą ma obowiązek zawrzeć z osobą kierowaną do pracy pisemną umowę. Umowa ta nie jest umową o pracę zawieraną z zagranicznym pracodawcą. Należy mieć na uwadze, że pośrednik pracy powinien nas kierować do pracodawcy a nie do innego zagranicznego pośrednika. Pracodawcą tym może być także zagraniczna agencja pracy tymczasowej. Sprawdzić należy także, czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysyłał już inne osoby do pracy za granicą.

Skomentuj