Bezpieczne grzybobranie (zasady, pierwsza pomoc)

Bezpieczne grzybobranie (zasady, pierwsza pomoc)

Sezon na grzybobranie w pełni. Sposób spędzania w taki sposób wolnego czasu jest w Polsce bardzo popularny. Jednak podczas zbiorów należy zachować ostrożność i nie narażać się na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

Zgodnie z danymi obejmującymi wszystkie województwa w Polsce w 2017 r. zatruciu grzybami uległy 24 osoby – w tym wszystkie hospitalizowano. Główną przyczyną zatrucia grzybami jest ich niewłaściwe rozpoznanie na jadalne i trujące oraz nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych grzybów jadalnych. 

Rozpoznawanie grzybów

Zbieranie grzybów wymaga wiedzy i doświadczenia.

Pomoc w rozpoznawaniu grzybów mogą zapewnić:

 • grzyboznawcy – posiadają uprawnienia do oceny grzybów świeżych i suszonych,
 • klasyfikatorzy grzybów – posiadają uprawnienia do oceny  wyłącznie grzybów świeżych.

Grzyboznawcy oraz klasyfikatorzy grzybów uzyskują uprawnienia w drodze administracyjnej Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, która poprzedzona jest odpowiednim kursem socjalistycznym oraz egzaminem.  

Jeżeli jednak nie mamy wokół siebie wykwalifikowanych osób przydatny/a może okazać się:

 • atlas grzybów – zawierający szczegółowe informacje o grzybach, miejscach ich występowania oraz zdjęcia przedstawiające poszczególne gatunki,
 • aplikacja mobilna – ułatwiające identyfikacje grzybów za pośrednictwem smartfonu, dostępne w postaci mobilnych atlasów grzybów lub identyfikujące grzyby na podstawie zrobionego zdjęcia.

Pamiętaj, że należy zbierać grzyby, co, do których ma się całkowitą pewność. Jeżeli nie masz pewności, przynieś grzyby do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące.

Zasady bezpiecznego grzybobrania

 1. Zbieraj wyłącznie wyrośnięte grzyby. Zbieranie młodych owocników, bez wykształconych cech danego gatunku, to najczęstsza przyczyna tragicznych pomyłek.
 2. Jeśli jesteś początkującym grzybiarzem, zbieraj tylko grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących, więc ryzyko zatrucia jest dużo mniejsze niż w przypadku grzybów blaszkowych.
 3. Nie stosuj błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących, takich jak: zabarwienie cebuli na ciemno podczas gotowania z grzybami, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak (istnieją gatunki śmiertelnie trujące posiadające przyjemny, słodkawy smak np. Amanita phalloidesAmanita verna).
 4. Zbieraj grzyby do koszyków lub pojemników przepuszczających powietrze. Nie używaj foliowych reklamówek – grzyby szybko się w nich psują, co grozi zatruciem.
 5. Nigdy nie zbieraj grzybów, które rosną w rowach, na skraju lasu oraz w okolicach skupisk odpadów (np. przy zakładach produkcyjnych czy drogach o dużym natężeniu ruchu), ponieważ grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.
 6. Nie zbieraj i nie niszcz grzybów trujących. Wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowi część ekosystemu.
 7. Jeśli masz wątpliwości, czy grzyb jest trujący czy jadalny, nie ryzykuj! Jeśli wątpliwości pojawią się później, skorzystaj z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Skomentuj