Bezpieczne poruszanie się po budowie

Bezpieczne poruszanie się po budowie

Praca na budowie wiąże się z różnego rodzaju niebezpieczeństwami. Wobec tego każdy z pracowników powinien znać i przestrzegać zasady związane z bezpieczeństwem pracy na budowie, w tym zasady bezpiecznego poruszania się.

Do każdej z prac budowlanych przypisane są odrębne przepisy BHP, jednak istnieją także ogólne wytyczne jakich należy przestrzegać w trakcie przebywania i poruszania się na terenie budowy. Pozwalają one uniknąć zagrożeń, jakie mogą pojawić się w tego typu miejscach. Zasady bezpiecznego poruszania się po budowie dotyczą przede wszystkim ogółu pracowników, ale nie tylko ich – zasady te powinny być przestrzegane także przez kierownictwo oraz osoby wizytujące budowę.

Odzież robocza i ochronna

Na terenie budowy może przebywać pracownik ubrany w odzież roboczą dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwa antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Oprócz tego pracownik powinien być wyposażony również w:

  • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
  • kamizelkę ochronną,
  • okulary ochronne.

W zależności od specyfiki wykonywanej pracy na terenie budowy, pracownik dodatkowo może być wyposażony w taki sprzęt jak:

  • ochronniki uszu,
  • sprzęt do ochrony układu oddechowego – maski,
  • sprzęt służący do ochrony przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do pracy na budowie pracownik powinien zostać zapoznany z regulaminem budowy oraz z zagrożeniami występującymi na budowie i zasadami eliminacji tych zagrożeń.

Osoba pracująca na budowie powinna zostać poddana instruktażowi stanowiskowemu oraz zapoznana z instrukcją bezpieczeństwa wykonywania robót oraz z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Skomentuj