Bezpiecznie na budowie

Bezpiecznie na budowie

Podlaskie. Dzięki kontroli przeprowadzonej przez inspektora z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku pracodawca usunął wiele nieprawidłowości na budowie wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego.

Kontrola miała na celu sprawdzenie stanu przestrzegania przez pracodawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych na budowie wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inspektor pracy ustalił, że kontrolowany pracodawca realizował ­– jako podwykonawca – dwuklatkowy, 16-piętrowy budynek mieszkalny z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym oraz funkcją usługową na poziomie parteru. Budynek realizowano w technologii tradycyjnej, murowano-monolitycznej z elementami prefabrykowanymi; do dnia kontroli wykonano stan surowy budynku od poziomu garaży (piwnic) do poziomu 8 piętra.

Budowa budynku mieszkalnego

Kontrola miała na celu sprawdzenie stanu przestrzegania przez pracodawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych na budowie wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inspektor pracy ustalił, że kontrolowany pracodawca realizował ­– jako podwykonawca – dwuklatkowy, 16-piętrowy budynek mieszkalny z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym oraz funkcją usługową na poziomie parteru. Budynek realizowano w technologii tradycyjnej, murowano-monolitycznej z elementami prefabrykowanymi; do dnia kontroli wykonano stan surowy budynku od poziomu garaży (piwnic) do poziomu 8 piętra.

Na jednej z kondygnacji

W czasie kontroli na terenie budowy prowadzone były: prace zbrojarskie związane z wykonaniem konstrukcyjnych elementów budynku, głównie stropu 8 piętra; prace związane z montażem systemowych szalunków ściennych; prace murarskie przy wznoszeniu ścian osłonowych i ścian działowych budynku oraz niektóre prace ciesielskie.

Inspektor pracy stwierdził szereg nieprawidłowości związanych z brakiem odpowiednich zabezpieczeń na poszczególnych kondygnacjach wznoszonego budynku, w miejscach stwarzających ryzyko upadku z wysokości. W budynku nie zabezpieczono balustradami ochronnymi lub w inny skuteczny sposób krawędzi stropów, płyt balkonowych, różnego typu otworów technologicznych znajdujących się w stropach i ścianach osłonowych.

Wśród licznych nieprawidłowości stwierdzono między innymi następujące: montaż szalunków ściennych przebiegał w warunkach bezpośredniego zagrożenia upadkiem z wysokości; krawędź stropu na poziomie 8 piętra, przy której montowano szalunki, nie została zabezpieczona balustradą ochronną, stwierdzono brak balustrady na odcinku ok. 2-3 m; na poszczególnych kondygnacjach budynku nie zainstalowano balustrad ochronnych  zabezpieczających otwory balkonowe w ścianach zewnętrznych, nie było też balustrad ochronnych przy swobodnych krawędziach stropów międzykondygnacyjnych znajdujących się w obrębie korytarzy komunikacyjnych, otworów technologicznych w murowanych ścianach osłonowych; pomosty służące do wyładunku transportowanych dźwigiem materiałów, wykonane z płyt szalunkowych ułożonych na wspornikach wysuniętych poza krawędzie stropów klatki schodowej, nie posiadały pełnych zabezpieczeń bocznych. Ponadto podczas montażu szalunków, zbrojenia oraz innych prac na wysokości pracownicy nie stosowali środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Pracodawca wykonał wydany w trakcie prowadzonej kontroli nakaz wstrzymania prac murarskich oraz usunął wszystkie nieprawidłowości. Inspektor pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika ukarał pracodawcę mandatem karnym.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj