Bhp przy obsłudze przenośników - uchylone przepisy

Bhp przy obsłudze przenośników - uchylone przepisy

8 listopada 2014 r. utraci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. nr 13, poz. 51).

Taką decyzję podjął Minister Gospodarki w rozporządzeniu z dnia 9 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1456).
Było to obecnie jedno z najstarszych obowiązujących rozporządzeń dotyczących BHP.
Nadal aktualne są jeszcze starsze rozporządzenia:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych;
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 czerwca 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w kesonach;
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego.
Powstaje pytanie, czy i w tych przypadkach nie jest potrzebna interwencja ministra, ze względu na dezaktualizację ich stanu prawnego, zwłaszcza wobec rozwoju techniki.

Skomentuj