BHP w blacharni i lakierni –najpoważniejsze zagrożenia

BHP w blacharni i lakierni –najpoważniejsze zagrożenia

Ze względu na różnorodność zagrożeń występujących w zakładzie, gdzie wykonywane są prace blacharskie oraz lakiernicze, środowisko pracy może być szczególnie niebezpieczne.

Najbardziej narażeni są pracownicy, którzy nie będą ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Rozwój techniki, stosowany sprzęt bezpieczeństwa oraz zwiększająca się świadomość ludzka, skutkują zmniejszaniem ilości wypadków. Jednak nieuważny pracownik nadal może spowodować ogromne szkody sobie oraz pracodawcy, jeśli dopuści się rażącego zaniedbania zasad bezpiecznej pracy.

Niebezpieczeństwa w blacharni

Jednym z czynników dużego ryzyka na terenie blacharni mogą być potencjalne szkody wynikające z nieuwagi lub niezrozumienia przepisów bezpieczeństwa. Hałas oraz inne bodźce mogą prowadzić do utraty koncentracji pracowników, więc zachowanie ostrożności oraz świadomości własnego otoczenia jest bardzo ważne.

Na terenie przedsiębiorstw, gdzie prowadzone są prace spawalnicze, pracownicy są narażeni na wdychanie szkodliwych gazów. Dodatkowo istnieje ryzyko emisji od smarów i chemikaliów. Jeżeli zakład nie został wyposażony w odpowiednią wentylację pracownicy narażeni są na zatrucie szkodliwymi oparami.

Na terenie blacharni głównym elementem pracy jest metal, pracownicy mogą być zobowiązani do podnoszenia ciężkich przedmiotów. Jeżeli osoby nie zostaną odpowiednio przeszkolone oraz nie zostaną zachowane metody bezpiecznego transportu ręcznego, może dojść do urazów. Ręczne prace transportowe oraz poruszanie się po terenie zakładu jest najczęstszą przyczyną wypadków w miejscu pracy. W większości są to urazy związane z układem mięśniowo-szkieletowym, wahające się od niewielkich skręceń do poważnych schorzeń kręgosłupa.

Urazy podczas używania narzędzi ręcznych

Kolejnym źródłem zagrożeń są procesy ręcznej obróbki metali. Większość tych urazów ma wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy. Najczęstszymi dolegliwościami spowodowanymi przez użycie narzędzi ręcznych są zespół cieśni nadgarstka, zapalenie ścięgien nadgarstka. Przyczyny tych urazów obejmują niewłaściwy wybór narzędzia, nadmierne stosowanie narzędzi, słabe konserwacji narzędzi i nieergonomiczne stanowiska pracy.

Szlifierki i inne narzędzia ręczne z napędem mogą powodować uszkodzenia oczu materiałem wyrzuconym z tarczy szlifierskiej. Dodatkowo, długotrwałe stosowanie zasilanego urządzenia może spowodować zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego ramienia i ręki, z powodu wibracji emitowanej z urządzenia elektrycznego.

Podczas spawania duży problem może stanowić słaba wentylacja. Spawacz może stykać się z tlenkiem węgla, ozonu i innymi substancjami toksycznymi podczas wykonywania swojej pracy. Inne potencjalnie szkodliwe aspekty spawania obejmują pracę z bardzo ciężkimi przedmiotami, narażenie na błysk, spawanie w uciążliwych pozycjach, zakłócenia.

Nieodpowiednie zabezpieczanie przed wejściem w niebezpieczną strefę

Ochrona dostępu występuje w wyznaczonych miejscach zakładów, w których poddaje się obróbce metale. W takich miejscach występują poręcze oraz inne zabezpieczenia, które są stosowane w celu zapobiegania przypadkowemu wejściu pracowników w niebezpieczną strefę.

Rodzaje barier ochronnych zazwyczaj należą do jednej z następujących kategorii:

  • stałe bariery – np. stosowane podczas konserwacji maszyny,
  • bariery fizyczne z wyłącznikiem automatycznym – zwykle posiadają jeden ruchomy segment, jeśli są otwierane, wyłączają automatycznie maszynę, w celu uniknięcia obrażeń,
  • bariery fizyczne – obejmują niebezpieczny obszar maszyn (np. ruchome elementy). Tylko osoba wykwalifikowana powinna mieć uprawnienia do usunięcia takiej osłony,
  • systemy wykrywania obecności – systemy czujników, które mogą wykryć czyjąś obecność w niebezpiecznym obszarze.

Skomentuj