BHP w kieszeni

BHP w kieszeni

Asystent BHP to unikatowe rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę służb BHP. Takie rozwiązanie daje możliwość korzystania z całej zawartości w każdych warunkach terenowych, sprzętowych i czasowych.

W czasach miniaturyzacji, komputeryzacji, powszechnego dostępu do internetu wydaje się, że to żadna sztuka „całą” wiedzę z bhp zgromadzić w swoim laptopie. I to za darmo! Nic bardziej mylnego. Owszem, są w sieci źródła rzetelnej i godnej polecenia wiedzy (piszemy o nich regularnie w ATEŚCIE). Trzeba z nich korzystać, jednak zrobienie na ich podstawie narzędzia do codziennej behapowskiej pracy jest w zasadzie niemożliwe.

W narzędziu informatycznym (nawet jeśli będzie to tylko zbiór folderów w laptopie) do bieżącej pracy behapowskiej bardzo ważna jest rzetelność i aktualność wiedzy. Dlatego warto się zastanowić nad skorzystaniem z rozwiązań, które wyręczą nas choćby w sprawdzaniu aktualności przepisów, ale to tylko jedna z funkcji, które można znaleźć w zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych dla służby bhp.

Na przykład wydawnictwo Tarbonus wprowadziło na rynek kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę służby bhp: Asystent BHP na dysku SSD. W zależności od potrzeb dysk można zamówić z różnymi elementami – w redakcji testowaliśmy wersję pełną, zawierającą następujące funkcjonalności: prezentacje, program, serwis, moje dokumenty.

Oto krótkie charakterystyki poszczególnych elementów: Asystent BHP – Prezentacje to program do prowadzenia szkoleń, który łączy w sobie 3 produkty: 33 prezentacje do szkoleń bhp składające się z ponad 3000 slajdów, podzielone na odpowiednie grupy pracownicze i tematykę szkoleń: zagadnienia prawne, zagrożenia na stanowiskach pracy, problematyka wypadkowa, czynniki środowiska pracy, zasady postępowania w razie pożaru czy udzielania pierwszej pomocy i inne; generator szkoleń, który umożliwia tworzenie dowolnych szkoleń na podstawie gotowych prezentacji i slajdów z programu oraz własnych prezentacji i slajdów; pomoc prawno-merytoryczną z zakresu prawa pracy i bhp z możliwością bieżącej aktualizacji.

Skomentuj