BHP w kieszeni

Asystent BHP to unikatowe rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę służb BHP. Takie rozwiązanie daje możliwość korzystania z całej zawartości w każdych warunkach terenowych, sprzętowych i czasowych.

W czasach miniaturyzacji, komputeryzacji, powszechnego dostępu do internetu wydaje się, że to żadna sztuka „całą” wiedzę z bhp zgromadzić w swoim laptopie. I to za darmo! Nic bardziej mylnego. Owszem, są w sieci źródła rzetelnej i godnej polecenia wiedzy (piszemy o nich regularnie w ATEŚCIE). Trzeba z nich korzystać, jednak zrobienie na ich podstawie narzędzia do codziennej behapowskiej pracy jest w zasadzie niemożliwe.

W narzędziu informatycznym (nawet jeśli będzie to tylko zbiór folderów w laptopie) do bieżącej pracy behapowskiej bardzo ważna jest rzetelność i aktualność wiedzy. Dlatego warto się zastanowić nad skorzystaniem z rozwiązań, które wyręczą nas choćby w sprawdzaniu aktualności przepisów, ale to tylko jedna z funkcji, które można znaleźć w zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych dla służby bhp.

Na przykład wydawnictwo Tarbonus wprowadziło na rynek kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę służby bhp: Asystent BHP na dysku SSD. W zależności od potrzeb dysk można zamówić z różnymi elementami – w redakcji testowaliśmy wersję pełną, zawierającą następujące funkcjonalności: prezentacje, program, serwis, moje dokumenty.

blank

Oto krótkie charakterystyki poszczególnych elementów: Asystent BHP – Prezentacje to program do prowadzenia szkoleń, który łączy w sobie 3 produkty: 33 prezentacje do szkoleń bhp składające się z ponad 3000 slajdów, podzielone na odpowiednie grupy pracownicze i tematykę szkoleń: zagadnienia prawne, zagrożenia na stanowiskach pracy, problematyka wypadkowa, czynniki środowiska pracy, zasady postępowania w razie pożaru czy udzielania pierwszej pomocy i inne; generator szkoleń, który umożliwia tworzenie dowolnych szkoleń na podstawie gotowych prezentacji i slajdów z programu oraz własnych prezentacji i slajdów; pomoc prawno-merytoryczną z zakresu prawa pracy i bhp z możliwością bieżącej aktualizacji.

Asystent BHP – Program to narzędzie komputerowe przeznaczone zarówno dla pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładzie pracy, jak i osób czy firm prowadzących sprawy bhp w wielu zakładach. Główne moduły programu:

  • zakłady wraz z ich strukturą – informacje o zakładach pracy, wydziałach, stanowiskach pracy;
  • dokumenty pracownicze – przebieg zatrudnienia, stanowiska, dokumentacja czynników szkodliwych, badania lekarskie, kursy;
  • wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja dotycząca wypadków i chorób zawodowych;
  • ryzyko zawodowe – ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach i kompletna dokumentacja z oceny ryzyka; moduł zawiera przykładowe, aktywne oceny ryzyka na wybranych stanowiskach pracy oraz kalkulator do obliczania wydatku energetycznego;
  • analiza stanu bhp – lista kontrolna zawierająca ponad 50 przykładowych pytań podzielonych na 12 kategorii, można do bazy dodawać własne pytania;
  • szkolenia – pełna dokumentacja do szkoleń: dziennik, lista obecności, zaświadczenia, protokół egzaminacyjny.

Pracę z programem ułatwiają moduły pomocnicze: rejestry i wzory dokumentów (aktywne druki w pdf) oraz kalendarz z funkcją terminarza. Dodatkowo zakładka PEN-Asystent umożliwia dostęp do aktualizowanych na bieżąco przepisów, komentarzy, orzecznictwa, wykazu Polskich Norm, aktów prawnych Unii Europejskiej, aktywnych druków i praktycznych porad z zakresu prawa pracy i bhp.

Asystent BHP – Serwis z zakresu prawa pracy i bhp zawiera przepisy prawne wyselekcjonowane i uporządkowane, z informacjami o wszystkich zmianach. Zakładki „ulubione” i „zapytaj specjalistę” dają możliwość, odpowiednio: gromadzenia najważniejszych czy najpotrzebniejszych dokumentów „pod ręką” oraz bezpośredniego kontaktu ze specjalistą branżowym w razie pytań lub wątpliwości.

Asystent BHP – Moje dokumenty to folder, w którym można gromadzić swoje materiały: filmy, slajdy, prezentacje. I wszystko to na dysku, który bez trudu mieści się w kieszeni.

Zachęcając do korzystania z różnych źródeł informacji, przypominamy o konieczności przestrzegania praw autorskich, dotyczy to także treści zamieszczanych w internecie w wolnym dostępie („za darmo”). Służba bhp powinna szczególnie dbać o standardy etyczne.   

Opisywany produkt mogą Państwo zakupić tutaj.  

Zapraszamy także do obejrzenia filmu przedstawiającego poszczególne elementy znajdujące się na dysku Asystent BHP.

Artykuł z miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy nr 9/2018

http://www.atest.com.pl

Skomentuj