BHP w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych

BHP w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych

Prowadzenie działalności usługowej w zakresie fryzjerstwa oraz kosmetyki wiąże się z dostosowaniem lokalu oraz stanowisk pracy do odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Zakład kosmetyczny i fryzjerski powinien organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp oraz zgodnie z zasadami ergonomii, by nie wpływało ono negatywnie na zdrowie pracownika.

Przede wszystkim tego typu zakład ze względów higieniczno-sanitarnych, a także związanych z obowiązującymi przepisami prawa, powinien spełniać wymagania techniczno-budowlane i inne określone dla miejsc pracy, w szczególności:

  • powinien posiadać skuteczną wentylację i oświetlenie światłem dziennym (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego na oświetlenie pomieszczeń wyłącznie światłem sztucznym);
  • poza pomieszczeniem, w którym wykonywane są zabiegi, zakład powinien posiadać wydzieloną szatnię, poczekalnię, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, pomieszczenia do przechowywania sprzętu oraz miejsca do składowania czystej i brudnej odzieży/ręczników.

Najpoważniejszymi zagrożeniami występującymi w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych są niewątpliwie zagrożenia chemiczne. Stosowane podczas zabiegów fryzjerskich i kosmetyczno-pielęgnacyjnych substancje chemiczne mogą powodować wiele zagrożeń, np. reakcje alergiczne skutkujące dolegliwościami i schorzeniami (w szczególności reakcje alergiczne układu oddechowego). W niektórych przepadkach objawy występują i rozwijają się dopiero po dłuższym okresie narażenia na kontakt z danym preparatem. Uczulać mogą przede wszystkim farby zawierające fenylenodiaminy, diaminofenole, naftol, środki zapachowe dodawane do kosmetyków. Dodatkowo środki chemiczne takie jak nadtlenek wodoru (stosowany m.in. w zabiegach rozjaśniających włosy) działa żrąco na skórę dłoni i oczu.

Do najczęstszych schorzeń występujących u osób pracujących w tym zawodzie jest choroba skóry – egzema. Początkowymi objawami tej choroby są wypryski na skórze dłoni, świadczące o stanie zapalnym.

Profilaktyka w przeciwdziałaniu możliwym negatywnym skutkom stosowania substancji chemicznych będzie opierała się na:

  • stosowaniu jednorazowych rękawiczek ochronnych przy zabiegach, które wymagają kontaktu dłoni z preparatami chemicznymi np. przy nakładaniu farby, spłukiwaniu, utlenianiu;
  • czytaniu etykiet preparatów chemicznych stosowanych na stawiskach pracy. Preparaty powinny być przechowywane w oznaczonych pojemnikach, zgodnie ze wskazówkami producenta;
  • stosowaniu przetestowanych kremów ochronnych, które pozwalają na utrzymywanie skóry dłoni w dobrym stanie. Dłonie należy kremować przed rozpoczęciem pracy, zawsze po wymyciu i dokładnym wytarciu rąk;
  • stosowaniu środków ochrony indywidualnej: okularów ochronnych, rękawiczek, półmasek dopasowanych do kształtu twarzy, zwłaszcza podczas stosowania preparatów, które działają drażniąco na skórę bądź oczy;
  • wietrzeniu pomieszczeń zakładu kilkukrotnie w ciągu dnia pracy, o ile warunki na to pozwalają.

Skomentuj