Budowa i instalowanie dźwigów

Budowa i instalowanie dźwigów

23 stycznia 2017 r. została opublikowana w polskiej wersji językowej norma PN-EN 81-20:2014-10.

szkolenie

Norma PN-EN 81-20:2014-10 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe liczy 160 stron. Wprowadziła EN 81-20:2014, zastąpiła PN-EN 81-2+A3:2010 (wersja angielska) i PN-EN 81-1+A3:2010 (wersja angielska) i jest zharmonizowana z nową dyrektywą dźwigową 2014/33/EU. W dokumencie określono przepisy bezpieczeństwa dotyczące nowych instalowanych na stałe elektrycznych dźwigów osobowych lub dźwigów towarowo-osobowych, z napędem ciernym, bębnowym/łańcuchowym lub hydraulicznym, obsługujących określone poziomy przystankowe, mających kabinę przeznaczoną do transportu osób lub osób i towarów zawieszoną na linach lub łańcuchach lub siłownikach i poruszającą się wzdłuż prowadnic nachylonych nie więcej niż 15° w stosunku do pionu. Norma nie określa wymagań występujących w przypadkach szczególnych, takich jak korzystanie z dźwigu przez osoby niepełnosprawne, w przypadku pożaru, w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem, w ekstremalnych warunkach klimatycznych, w warunkach sejsmicznych, w transporcie niebezpiecznych towarów itp. Te wymagania uzupełniające są określone w innych stosownych arkuszach normy PN-EN 81.

Niniejszy dokument nie dotyczy:

a) dźwigów z systemami napędowymi innymi niż określone na wstępie i o prędkości nominalnej ≤ 0,15 m/s;

b) dźwigów hydraulicznych o prędkości nominalnej powyżej 1 m/s, w których nastawa zaworu bezpieczeństwa przekracza 50 MPa;

c) nowych dźwigów osobowych lub nowych dźwigów towarowo-osobowych w istniejących budynkach, w których, w pewnych okolicznościach z powodu ograniczeń narzuconych przez restrykcje budowlane, nie można spełnić niektórych wymagań PN-EN 81-20 i zaleca się rozważyć PN-EN 81-21;

d) urządzeń dźwigowych, takich jak dźwigi okrężne, wyciągi kopalniane, dźwigi teatralne, urządzenia z automatycznym załadunkiem, wyciągi kubełkowe, dźwigi budowlane, dźwigi okrętowe, platformy wiertnicze, urządzenia do montażu i konserwacji lub dźwigi w siłowniach wiatrowych;

e) istotnych modyfikacji (patrz załącznik C) na dźwigu zainstalowanym przed wejściem w życie niniejszej normy;

f) bezpieczeństwa podczas czynności związanych z transportem, montażem, naprawami i demontażem dźwigów.

Jednakże niniejszy dokument może być uwzględniany jako podstawa.

W normie uznano, że hałas i drgania nie osiągają dużych poziomów i dlatego mogą nie być rozpatrywane jako szkodliwe w związku z bezpiecznym użytkowaniem i bezpieczną konserwacją dźwigu. Oczywiście dokument ten nie ma zastosowania do dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych, które zostały zainstalowane przed datą jego opublikowania.

Skomentuj