Budowa i instalowanie dźwigów

23 stycznia 2017 r. została opublikowana w polskiej wersji językowej norma PN-EN 81-20:2014-10.

Norma PN-EN 81-20:2014-10 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe liczy 160 stron. Wprowadziła EN 81-20:2014, zastąpiła PN-EN 81-2+A3:2010 (wersja angielska) i PN-EN 81-1+A3:2010 (wersja angielska) i jest zharmonizowana z nową dyrektywą dźwigową 2014/33/EU. W dokumencie określono przepisy bezpieczeństwa dotyczące nowych instalowanych na stałe elektrycznych dźwigów osobowych lub dźwigów towarowo-osobowych, z napędem ciernym, bębnowym/łańcuchowym lub hydraulicznym, obsługujących określone poziomy przystankowe, mających kabinę przeznaczoną do transportu osób lub osób i towarów zawieszoną na linach lub łańcuchach lub siłownikach i poruszającą się wzdłuż prowadnic nachylonych nie więcej niż 15° w stosunku do pionu. Norma nie określa wymagań występujących w przypadkach szczególnych, takich jak korzystanie z dźwigu przez osoby niepełnosprawne, w przypadku pożaru, w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem, w ekstremalnych warunkach klimatycznych, w warunkach sejsmicznych, w transporcie niebezpiecznych towarów itp. Te wymagania uzupełniające są określone w innych stosownych arkuszach normy PN-EN 81.

Niniejszy dokument nie dotyczy:

a) dźwigów z systemami napędowymi innymi niż określone na wstępie i o prędkości nominalnej ≤ 0,15 m/s;

b) dźwigów hydraulicznych o prędkości nominalnej powyżej 1 m/s, w których nastawa zaworu bezpieczeństwa przekracza 50 MPa;

c) nowych dźwigów osobowych lub nowych dźwigów towarowo-osobowych w istniejących budynkach, w których, w pewnych okolicznościach z powodu ograniczeń narzuconych przez restrykcje budowlane, nie można spełnić niektórych wymagań PN-EN 81-20 i zaleca się rozważyć PN-EN 81-21;

d) urządzeń dźwigowych, takich jak dźwigi okrężne, wyciągi kopalniane, dźwigi teatralne, urządzenia z automatycznym załadunkiem, wyciągi kubełkowe, dźwigi budowlane, dźwigi okrętowe, platformy wiertnicze, urządzenia do montażu i konserwacji lub dźwigi w siłowniach wiatrowych;

e) istotnych modyfikacji (patrz załącznik C) na dźwigu zainstalowanym przed wejściem w życie niniejszej normy;

f) bezpieczeństwa podczas czynności związanych z transportem, montażem, naprawami i demontażem dźwigów.

Jednakże niniejszy dokument może być uwzględniany jako podstawa.

W normie uznano, że hałas i drgania nie osiągają dużych poziomów i dlatego mogą nie być rozpatrywane jako szkodliwe w związku z bezpiecznym użytkowaniem i bezpieczną konserwacją dźwigu. Oczywiście dokument ten nie ma zastosowania do dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych, które zostały zainstalowane przed datą jego opublikowania.

oniżej podano pozostałe aktualne normy regulujące kwestie bezpieczeństwa budowy i instalowania dźwigów:

1. PN-EN 81-3+A1:2008 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne.

2. PN-EN 81-21+A1:2013-02 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach.

3. PN-EN 81-22:2014-06 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 22: Dźwigi elektryczne z nachylonym torem jazdy.

4. PN-EN 81-28:2004 (wersja polska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi osobowe i towarowe. Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych.

5. PKN-CEN/TS 81-29:2006 (wersja polska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 29: Interpretacje odnoszące się do norm od EN 81-20 do EN 81-28 (w tym EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998).

6. PN-EN 81-31:2010 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi do transportu wyłącznie towarów. Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępem.

7. PN-EN 81-40:2008 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów. Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.

8. PN-EN 81-41:2011 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów. Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.

9. PN-EN 81-43:2009 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów. Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic.

10. PN-EN 81-50:2014-10 (wersja polska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Badania i próby. Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych.

11. PN-EN 81-58:2005 (wersja polska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Badania i próby. Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych.

12. PN-EN 81-70:2005, PN-EN 81-70:2005/A1:2006 (wersja polska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych.

13. PN-EN 81-71+A1:2007 (wersja polska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm.

14. PN-EN 81-72:2015-06 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej.

15. PN-EN 81-73:2016-04 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.

16. PN-EN 81-77:2014-02 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych.

17. PN-EN 81-80:2005 (wersja polska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi użytkowane. Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych.

18. PN-EN 81-82:2013-12 (wersja angielska) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi użytkowane. Część 82: Zasady poprawy dostępności dźwigów użytkowanych dla osób, w tym osób niepełnosprawnych.

Włodzimierz Łabanowski

Artykuł z miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy nr 8/2017

www.atest.com.pl

Skomentuj