Choroby zawodowe a czynniki szkodliwe

Czy można uznać określone schorzenie za chorobę zawodową, jeżeli w miejscu pracy poszkodowanego pracownika występują substancje szkodliwe mogące je wywołać? Z pomocą przychodzi nam tu orzecznictwo sądowe.

A było to tak… Pewna pani ok. 20 lat pracowała jako sprzątaczka. W tym czasie zachorowała na zapalenie skóry.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a następnie i wojewódzki, uznali owo zapalenie skóry za chorobę zawodową. Uzasadnili to m.in. stwierdzeniem, iż choroba w postaci zapalenia skóry mogła zostać spowodowana kontaktem poszkodowanej osoby w czasie pracy z chociażby środkami dezynfekującymi, czyli czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Jednak pracodawca wspomnianej kobiety nie zgodził się z inspektorami PIS. Złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdził w niej, że zapalenie skóry nie nastąpiło u innych jego pracowników, wykonujących podobną pracę jak poszkodowana sprzątaczka.

Jednocześnie uznał, że nie widzi związku między zapaleniem skóry sprzątaczki a jej warunkami pracy. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił opinii pracodawcy. Mianowicie uznał, iż zapalenie skóry poszkodowanej osoby ujawniło się w trakcie jej pracy na stanowisku pracy sprzątaczki, a w środowisku tej właśnie pracy były obecne substancje chemiczne powodujące choroby alergiczne. 

A zatem, gdy w miejscu pracy są czynniki szkodliwe dla zdrowia, które mogą wywołać daną dolegliwość zdrowotną, stanowią one podstawę do uznania tej dolegliwości za chorobę zawodową. I tak właśnie było w opisanym przypadku. 

Wszystkich zainteresowanych doradztwem, konsultacjami lub szkoleniem w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj