Co i gdzie wyrzucać – segregowanie odpadów medycznych

Co i gdzie wyrzucać – segregowanie odpadów medycznych

Segregacja odpadów medycznych jest bardzo ważna, gdyż niesegregowane odpady stanowią bowiem potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia, osób mających z nimi styczność.

O tym jak bardzo niebezpieczne może okazać się nieodpowiednie segregowanie odpadów medycznych przedstawimy w dalszej części artykułu, zacznijmy jednak od podstawowych informacji o jakich muszą pamiętać wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne.

Odpady medyczne są to odpady, które powstają przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zasady ich segregacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Zgodnie z tym aktem prawnym odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków w określonym kolorze.

 1. Pojemniki/ worki koloru czerwonego

W tej grupie odpadów zbierane powinny być najbardziej niebezpieczne odpady medyczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt.

Zalicza się do nich odpady o następujących kodach (katalog kodów z objaśnieniem znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów):

 • 18 01 02*[1] - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania;
 • 18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, zużyte opatrunki, gaziki, podkłady;
 •  18 01 80* - Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych;
 • 18 01 82* - Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.
 1. Pojemniki/ worki koloru żółtego

Do tego rodzaju pojemników lub worków zbiera się mniej niebezpieczne odpady medyczne i zalicza się do nich:

 • 18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne;
 • 18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 • 18 01 10* - Odpady amalgamatu dentystycznego.
 1. Pojemniki/ worki w innym kolorze niż czerwony i żółty (np. niebieski, czarne lub zielone).

Do tej grupy odpadów zbierane są pozostałe odpady medyczne, takie jak:

 • 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki – nieskażone: skalpele, igły, noże chirurgiczne, nici chirurgiczne, nożyczki;
 • 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy);
 • 18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione 18 01 06, czyli niezawierające substancji niebezpiecznych;
 • 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – wadliwe, przeterminowane leki;
 • 18 01 81 - Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80.
 

[1] * - oznacza, że odpad jest niebezpieczny

Skomentuj