Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w prawie pracy?

Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w prawie pracy?

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zmiany w prawie pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Najważniejszymi zmianami w prawie pracy, które weszły w życie wraz z Nowym Rokiem są:

  1. zmiany wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357);
  2. zmiany wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608);
  3. zmiany wynikające z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215);
  4. zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244);
  5. podwyższenie płacy minimalnej na podstawie rozporządzenia z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794).

Ad. 1

Najważniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie 1 stycznia 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją jest:

  1. zmiana zasady wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika;
  2. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat;
  3. umożliwienie pracodawcy prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych  ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w postaci elektronicznej.

Więcej informacji na ten temat w artykule: Dokumentacja pracownicza – zmiany od 1 stycznia 2019 r. oraz Wchodzą w życie tzw. E-akta.

Komentarze (1)

Płaca minimalna

Jan Ko - 11 lutego 2019 09:45

Jak to jest że skoro od 1 stycznia płaca minimalna za godzinę wynosi 14,70 ja ciągle mam 14,54 i jakoś nie zanosi się na podwyżki a przełożony pytany o tą kwestię stwierdza że to jeszcze nie weszło???

Skomentuj