Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w prawie pracy?

Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w prawie pracy?

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zmiany w prawie pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ad. 4

Pakiet MŚP, czyli nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym znosi obowiązek okresowych szkoleń BHP dla pracowników najmniej wypadkowych branż.

Dla osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy szczególne znaczenie mają dwie zmiany które dotyczą:

  1. ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników;
  2. zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

Zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczą zniesienia obowiązku zapewnienia szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w zakładach pracy, w których przeważający rodzaj działalności znajduje się w grupie dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Drugą ważną zmianą w tym zakresie jest zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, z dotychczasowego limitu 20 pracowników.

Więcej na ten temat w artykule: Co zmieni się w okresowych szkoleniach BHP?

Ad. 5

Minimalne wynagrodzenie za pracę zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. od Nowego Roku wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70  zł. Pracownicy na rękę dostaną zatem minimum około 1634 zł przy umowie o pracę i około 1743 zł przy umowie-zleceniu.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu zmian w prawie pracy. Więcej w linku. 

Komentarze (1)

Płaca minimalna

Jan Ko - 11 lutego 2019 09:45

Jak to jest że skoro od 1 stycznia płaca minimalna za godzinę wynosi 14,70 ja ciągle mam 14,54 i jakoś nie zanosi się na podwyżki a przełożony pytany o tą kwestię stwierdza że to jeszcze nie weszło???

Skomentuj