Czy można przyjść z dzieckiem do pracy?

Szkoła zamknięta, mąż już dawno w pracy, rodzice niedostępni, siostra na wakacjach, a brat… lepiej nie ryzykować. Nie masz z kim zostawić dziecka, a dosłownie za chwilę musisz stawić się w zakładzie pracy. Czy możesz zabrać dziecko ze sobą do pracy?

Co robić?

W sytuacji, kiedy nie mamy wyjścia i musimy znaleźć się w miejscu pracy, a jednocześnie nie mamy zorganizowanej opieki dla dziecka pracodawca może zezwolić na przyjście do pracy z dzieckiem. Jednak, należy pamiętać, że przed każdym takim zdarzeniem powinniśmy poinformować przełożonego o zaistniałej sytuacji losowej i uzyskać jego zgodę na przyjście z dzieckiem do zakładu pracy.

Należy mieć na uwadze to, że nie każde miejsce pracy jest odpowiednie, aby zastosować takie rozwiązanie. Taka sytuacja będzie dotyczyła raczej pracy biurowej. Trudno wyobrazić sobie dziecko w zakładzie usługowym czy w hali fabrycznej, gdzie znajdują się narzędzia mogące zagrażać dziecku.

Z dzieckiem do biura – dobre rady

Najlepiej byłoby, gdyby pracodawca dysponował specjalnie wydzielonym pokojem dla rodzica z dzieckiem. Rzecz jasna, że cechujące się takim pomieszczeniem zakłady pracy są w mniejszości. W takim przypadku najprawdopodobniej dziecko będzie musiało spędzić czas w pomieszczeniu, w którym pracujemy na co dzień.  Firmy mogą udostępnić pracownikom np. mobilne stoliki z zestawem materiałów plastycznych i zabawek. Rodzic może taki stolik ustawić przy swoim stanowisku pracy. 

Najprawdopodobniej po chwili zachwytu nowym miejscem dziecku zacznie się nudzić. Dlatego dobrze wziąć ze sobą zabawki, które jednocześnie zainteresują dziecko, ale i nie będą przeszkadzać naszym współpracownikom. Mogą to być klocki, kolorowanki, kredki, a starsze dzieci mogą w tym czasie zająć się czytaniem lektury szkolnej albo odrabianiem lekcji – o ile warunki w zakładzie pracy na to pozwalają.

Kiedy taka sytuacja dotyczy większej liczby osób, pracodawca może udostępnić wolne pomieszczenie, w którym dzieci mogłyby spędzić czas pod opieką dorosłego (np. animatora zabaw).

Zalety zezwolenia na przyprowadzenie dziecka do pracy:

  • pracodawca kształtuje wizerunek firmy jako przyjaznej rodzinie,
  • ograniczenie nieobecności pracowników z powodu opieki nad dziećmi,
  • ułatwienie zatrudnionym łączenia obowiązków rodzica i pracownika,
  • pracownik nie ma poczucia winy, że z powodu sytuacji losowej zaniedbuje swoje obowiązki.

Wady zezwolenia na przyprowadzenie dziecka do pracy:

  • niższa wydolność pracownika, który jednocześnie pracując zwraca uwagę na dziecko,
  • w przypadku, kiedy nie zapewnimy oddzielnego pomieszczenia dla rodzica z dzieckiem, obecność dziecka może przeszkadzać w pracy innym pracownikom. 
  • nadużywanie tego narzędzia przez pracownika. 

Przykłady z życia wzięte

Przykładowe urzędy, które wprowadziły to rozwiązanie:

  • Urząd Statystyczny w Kielcach,
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli,
  • Wojskowa Komenda uzupełnień w Zamościu,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku,
  • Kuratorium Oświaty w Krakowie,
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie,
  • Lubelski Urząd Wojewódzki,
  • Centralne Biuro Śledcze w Warszawie,
  • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlu i Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie,
  • Ministerstwo Finansów.

Reasumując

Należy pamiętać, że (zazwyczaj) zakład pracy nie jest miejscem przystosowanym dla dzieci, które mogą narażać zarówno siebie, jak i pracowników na niebezpieczeństwa. Przyjście z dzieckiem do pracy powinno być zdarzeniem wyjątkowym, spowodowanym sytuacją losową. Nie może to być jednak rozwiązanie długoterminowe dla rodzica, który ma zapewnić dziecku opiekę np. w wakacje. O ile to możliwe, lepiej jest w takiej sytuacji polecić pracownikowi pracę zdalną.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/

https://www.rodzinaipraca.gov.pl/

Skomentuj