Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?

Czy w wysłanym do pracownika oświadczeniu w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego, dniem ustania zatrudnienia jest data wskazana w tym piśmie, data odebrania przez pracownika listu poleconego, czy dzień otrzymania przez nas potwierdzenia odbioru?

Sprawa dotyczy mojego znajomego, który świadczył pracę zdalnie. Pracodawca wysłał mu na adres domowy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli tzw. dyscyplinarkę, zarzucając ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 KP). Podana przyczyna zwolnienia jest zgodna ze stanem faktycznym i niestety uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie.

Moje wątpliwości dotyczą jednak pewnego zapisu zawartego w nadesłanym oświadczeniu. A mianowicie pracodawca stwierdza w nim, że do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z upływem 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Do nadejścia wskazanego w taki sposób terminu pracodawca zobligował mojego znajomego do zdania pobranego sprzęt, przy użyciu którego wykonywał pracę w domu.

Według mojej wiedzy, jako byłej kadrowej, do rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie dochodzi z chwilą otrzymania przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, czyli natychmiastowo. Czy pracodawca rzeczywiście może zmodyfikować skutek dokonanej przez siebie czynności prawnej przesuwając jego datę na wskazany przez siebie dzień?    

Rozwiązanie umowy o pracy jest oświadczeniem woli. Przepisy kodeksu pracy nie zawierają regulacji dotyczącej zasad ich składania, w związku z tym, za sprawą art. 300 KP, odpowiednie zastosowanie w tym zakresie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. Chodzi tutaj o regulację zawartą w art. 60 i nast. KC.    

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

 

 

Skomentuj