Czy wiesz wszystko o segregacji odpadów?

Prawidłowa segregacja odpadów to dziś konieczność. Czy jesteś pewien do jakich pojemników powinny trafiać poszczególne odpady?

Codziennie wytwarzane są przez nas różnego rodzaju śmieci. Do naszych obowiązków należy ich odpowiednia segregacja, a tym samym przygotowanie surowców do recyklingu. O tym jak odpowiednio segregować odpady pisaliśmy już w artykule Jak segregować odpady? MŚ podpowiada. W tym artykule przytoczymy jeszcze inne ważne informacje dotyczące odpowiedniego podziału surowców wtórnych.

Surowce wtórne dzielimy na 4 frakcje, warto przygotować dla nich osobne worki lub pojemniki w mieszkaniu/ domu, co znacznie ułatwia segregację. Odpady, których dotyczy recykling to szkło (zielony pojemnik), papier (niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz bioodpady (brązowy). Wszystko poza tymi kategoriami należy do odpadów resztkowych (zmieszanych, 5 frakcja), a więc odpady, które nie nadają się do umieszczenia w workach lub pojemnikach na segregację (czarny lub szary pojemnik).

Zanim wyrzucimy dany surowiec musimy go ocenić – z jakiego materiału jest wykonany i do jakiego pojemnika powinien zostać wyrzucony. Pamiętać należy, że nie segreguje się opakowań z resztkami jedzenia czy kartonów z płynami w środku. Powinny one być przed wyrzuceniem opróżnione, ponieważ zanieczyszczają inne surowce w pojemniku. Nie jest natomiast konieczne płukanie butelek czy zrywanie naklejek. Dobrą praktyką jest również odkręcanie nakrętek i zgniatanie plastikowych butelek, kartonów, puszek aluminiowych, przez co można zaoszczędzić dużo miejsca w koszu.

Dla przyswojenia i zapamiętania przypominamy o podstawowych podziałach odpadów:

Pojemnik na papier

Tu trafia papier biurowy, kartony, torby, gazety, magazyny, opakowania papierowe. Nie wrzucamy jednak do niego papieru zanieczyszczonego (np. tłuszczem), odpadów higienicznych, papieru lakierowanego i foliowanego itp.

Pojemnik na szkło

Możemy tu wrzucać szklane butelki i słoiki bez nakrętek oraz opakowania szklane po kosmetykach. Jednak nie każdy rodzaj szkła nadaje się do segregacji, np. znicze, ceramika – porcelana, talerze czy szkło żaroodporne powinny trafić do odpadów zmieszanych.

 Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne

Powinny trafić tu opakowania plastikowe oraz metalowe: puszki, kartony po mleku i sokach, folia aluminiowa. Natomiast nie wrzucamy zabawek, opakowań po farbach, lakierach, olejach, opakowań z gumy oraz sprzętu elektronicznego i części samochodowych (nawet wykonanych z plastiku).

Pojemnik na bioodpady

Nie wrzucamy do niego popiołu, ziemi, kamieni, resztek mięsnych, kości i odchodów zwierzęcych. Do tego pojemnika powinno trafić wszystko, co jest organiczne i podlega rozkładowi, a więc np. trociny, skoszona trawa, kora drzew, gałęzie, liście, odpady spożywcze i kuchenne.

PSZOK

Obok wyżej wymienionych kategorii jest jeszcze jedna – inne odpady, tj. np. na leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, które osobno powinny trafić do tzw. PSZOKów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zapewne zdarzyło się nam zastanawiać, gdzie oddać zużyte opony lub akumulatory? Podobny problem mamy też z zużytym sprzętem elektronicznym AGD czy RTV oraz odpadami budowlanymi. Tymczasem wszystko to możemy oddać to tzw. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dostępnych na terenie każdej gminy. To bardzo ważne, by trafiły właśnie tam, gdyż te artykuły podlegają specjalnemu przetwarzaniu ze względu na zawarte w nich substancje toksyczne. Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie problematycznych odpadów w lasach. Przeterminowane leki najlepiej wyrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach.

Fakty i mity dotyczące segregacji odpadów

Wokół segregacji śmieci krąży wiele mitów, ale też faktów, o których warto wiedzieć.

Kompostowanie może obniżyć koszty opłat ponoszonych przez mieszkańców – FAKT

Posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowanie w nim odpadów biodegradowalnych  pozwala dodatkowo obniżyć koszty odbierania odpadów. Ważne są jednak zasady prawidłowego kompostowania, aby ten proces był efektywny i przyniósł zamierzony skutek.

Ważne jest oddzielenie od siebie poszczególnych elementów odpadu – FAKT

Wrzucając odpad należy maksymalnie oddzielić od siebie elementy, z których został wyprodukowany. Na przykład wyrzucając szklaną butelkę, odkręć nakrętkę i umieść ją w kontenerze na metal i tworzywa sztuczne, natomiast butelkę wyrzuć do pojemnika na szkło. W ten sposób skutecznie segregujemy odpady, zwiększając efektywność ich odzysku.

Selektywne zbieranie nie ma wpływu na środowisko naturalne – MIT

Selektywne zbierania odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych, pozytywnie wpływa na środowisko. Działanie to przyczynia się m.in. do zmniejszenia ilości składowanych odpadów, a także do zniwelowania konieczności wydobywania surowców i eksploatowania środowiska. Odpowiednio zbierane odpady mają szanse na przetworzenie do postaci surowca wtórnego, z którego można ponownie skorzystać w produkcji nowych towarów.

Selektywne zbieranie odpadów oznacza mniej składowisk odpadów – FAKT

Celem selektywnego zbierania odpadów jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów oraz ochrona zasobów środowiska. W efekcie duża część z odpadów trafia do sortowni, aby potem zyskać „drugie życie” jako surowiec wtórny. Zapobiega to powstawaniu nadmiernych ilości odpadów zmieszanych, powodujących rozrost składowisk odpadów.

Segregacja odpadów „u źródła” nie ma znaczenia w procesie odzysku surowca – MIT

Bardzo ważne jest, aby odpady były segregowane już na etapie tuż po zużyciu produktu, a więc przez bezpośredniego użytkownika. Prawidłowa segregacja pozwala na maksymalny odzysk surowca. Dzięki selektywnemu zbieraniu odpadów zwiększa się poziom odzysku, w tym recyklingu. Recykling sprawia, że odpady mają szansę na ponowne zastosowanie jako surowiec do produkcji.

Już na etapie zakupów mamy faktyczny wpływ na uniknięcie nadmiernej produkcji odpadów – FAKT

Świadome zakupy mogą stać się bardzo ważnym elementem w ograniczaniu liczby odpadów. Istotne jest przygotowanie listy zakupów, sporządzonej na podstawie posiadanych już produktów obraz ich planowanego zastosowania. W sklepie warto zadać sobie pytanie „czy naprawdę tego potrzebuje?” Uniknięcie zakupu przedmiotu lub produktu, do którego nie jesteśmy przekonani, zmniejsza prawdopodobieństwo szybkiego wyrzucenia go. Podczas zakupów należy zwracać również uwagę na materiały wchodzące w skład produktu oraz jego opakowania. Wybieraj takie, które z łatwością można będzie zrecyklingować lub ponownie z niego skorzystać.

Rezultatem selektywnego zbierania odpadów jest zmniejszenie zapotrzebowania na wydobycie surowców naturalnych – FAKT

Odpady selektywnie zebrane nadają się do przetworzenia oraz ponownego zastosowania w gospodarce. Im więcej się uda się ich odzyskać, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na wydobycie surowców pierwotnych z naturalnych złóż, które z każdym wydobyciem ubożeją, a ich eksploatacja drożeje.

Brak segregacji powoduje wzajemne zanieczyszczanie się odpadów – FAKT

Bardzo istotne jest, aby prawidłowo segregować wszystkie wytwarzane w domu odpady. Niewłaściwe rozdzielanie odpadów powoduje, że wzajemnie się zanieczyszczają np. zabrudzenie papieru innymi odpadami zmniejsza jego szanse na przetworzenie i ponowne wykorzystanie w procesie odzysku surowca. Jedynie odpowiednio zbierane odpady mają szanse stać się pełnowartościowym surowcem wtórnym.

Ciekawostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

Źródła pomocnicze:

  1. www.naszesmieci.mos.gov.pl

Skomentuj