Czy zawał serca można uznać za wypadek przy pracy?

Czy zawał serca można uznać za wypadek przy pracy?

Czy zawał serca w trakcie wykonywania obowiązków służbowych może zostać uznany za wypadek przy pracy?

Przyczyny wypadków przy pracy mogą być różne. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, bez właściwego postępowania powypadkowego, czy dane zdarzenie było faktycznie wypadkiem przy pracy. Ma to o tyle znaczenie, że tylko zdarzenie uznane za wypadek przy pracy stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. 

Aby móc zakwalifikować dane zdarzenie jako wypadek przy pracy muszą być spełnione wszystkie wymienione przesłanki:

  • zdarzenie jest nagłe,
  • zdarzenie spowodowane jest przyczyną zewnętrzną,
  • zdarzenie związane jest z określonym działaniem (wykonywaną pracą, wykonywaną umową, prowadzoną działalnością itp.).

Dochodzi tu także skutek w postaci urazu lub śmierci.

Jeżeli mówimy o wypadku przy pracy to wszystkie wymienione powyżej przesłanki muszą zostać spełnione. W innym przypadku, brak chociażby jednej z nich dyskwalifikuje dane zdarzenie jako wypadek przy pracy i przesądza o braku prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zasadniczą kwestią rozpatrywania zawału serca jako wypadek przy pracy jest spełnienie przesłanki dotyczącej przyczyny zewnętrznej wypadku. W orzecznictwie sądowym została wypracowana ogólna zasada, w myśl której zewnętrzną przyczyna sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego – zdolny w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym.

 O ile spełnienie pozostałych przesłanek nie budzi większych wątpliwości, to przesłanka przyczyny zewnętrznej w kontekście zawału serca może podlegać dyskusji.

Zawał serca jest to uszkodzenie mięśnia sercowego w wyniku jego niedotlenienia np. gdy skrzep tamuje przepływ krwi do jakiejś części serca.

Objawami zawału serca są:

  • ból za mostkiem lub w okolicy serca, często promieniujący do lewego barku i ręki,
  • bladość,
  • uczucie lęku,
  • zimne poty,
  • mogą wystąpić trudności w oddychaniu i zaburzeniu rytmu serca.

Zawał może wystąpić podczas spoczynku, jak i podczas aktywności.

Problem zakwalifikowania zawału serca w czasie pracy jako wypadek przy pracy wynika z faktu, że proces prowadzący do takiego stanu zachodzi wewnątrz ludzkiego organizmu, dlatego trudnością jest tu doszukiwanie się przyczyny zewnętrznej. Jednak niektóre sytuacje w pracy mogą przyczynić się do wystąpienia zawału, a wręcz go nawet wywołać.

Skomentuj