Czynniki niebezpieczne – czynniki biologiczne

W dzisiejszym materiale informacje m.in. na temat klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających na działanie czynników biologicznych, obowiązków pracodawcy.

Szkodliwe czynniki biologiczne – mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia – obejmują:

  • drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie;
  • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycz­nego, w tym zmodyfikowane genetycznie;
  • hodowle komórkowe;
  • pasożyty wewnętrzne człowieka.

Skomentuj