Czynniki niebezpieczne – drgania mechaniczne

Drgania mechaniczne to drgania lub wstrząsy przekazywane do organizmu człowie¬ka przez części ciała mające bezpośredni kontakt z drgającym obiektem.

Jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy występują w postaci drgań miejscowych albo drgań ogólnych.

Drgania miejscowe przenoszone są do organizmu bezpośrednio przez kończyny górne, natomiast drgania ogólne przekazywane są do organizmu jako całości przez stopy lub części tułowia, w szczególności miednicę lub plecy.

Skomentuj