Czynniki niebezpieczne – mikroklimat

Komfortem cieplnym nazywamy warunki mikroklimatu, w których człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani chłodu. Granice komfortu cieplnego zostały określone na podstawie dwóch wskaźników:

Granice komfortu cieplnego zostały określone na podstawie dwóch wskaźników:

  • PMV (Predicted Mean Vote) – przewidywanej oceny średniej warunków termicz­nych,
  • PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) – przewidywanego odsetka niezadowolonych.

Wskaźnik PMV przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swe wrażenie cieplne w siedmiostopniowej skali oceny: +3 (gorąco), +2 (ciepło), +1 (dość ciepło), 0 (obojętnie), -1 (dość chłodno), -2 (chłodno), -3 (zimno).

Skomentuj