Czynniki wpływające na sprawną i wydajną pracę

Czynniki wpływające na sprawną i wydajną pracę

Efektywność i jakość naszej pracy zależy od wielu czynników. Na niektóre czynniki możemy wpływać sami, o innych natomiast może decydować nasz pracodawca lub przełożony.

Do czynników które mogą wpływać na naszą sprawną i efektywna pracę zaliczyć możemy:

  • stosunki interpersonalne w pracy,
  • oświetlenie miejsca pracy i kolorystyka,
  • warunki mikroklimatyczne,
  • ochronę pracy,
  • warunki akustyczne (hałas i wibracje),
  • czystość i estetyka pomieszczenia,
  • instrukcję pracy,
  • sprawność obsługi stanowiska pracy.

Stosunki interpersonalne (międzyludzkie) odgrywają ważną role w kształtowaniu atmosfery w pracy. Chodzi tu przede wszystkim o wzajemne nastawienie do siebie pracowników, przełożonego do podwładnych, stosunek do pracy, a także odpowiednią organizację pracy w otoczeniu stanowiska. Niewłaściwe kształtowanie się stosunków interpersonalnych, pomimo korzystnego układu pozostałych warunków, w znacznym stopniu obniża komfort pracy i zmniejsza jej wydajność.

Na wydajność pracy ma znaczny wpływ właściwe oświetlenie stanowiska pracy i odpowiednia kolorystyka otoczenia. Oświetlenie może być bezpośrednie, pośrednie lub mieszane, może również być ogólne i indywidualne (miejscowe) lub tylko indywidualne na poszczególnych stanowiskach pracy. Oświetlenie otoczenia powinno odpowiadać zarówno określonym wymaganiom wyznaczonym przez cechy fizjologiczne narządu wzroku, jaki i charakterowi wykonywanej pracy. Dawać ono powinno optymalną widoczność w wymaganym polu widzenia, nie rzucać odblasku i cienia oraz umożliwiać widzenie w barwach naturalnych. Oświetlenie indywidualne powinno zapewnić dokładną widoczność, a stopień jasności powinien być dostosowany do wykonywanej pracy, do jej potrzeb. Oświetlenie mieszane jest oświetleniem najodpowiedniejszym. Dobre oświetlenie pobudza do pracy, zwiększa spostrzegawczość, pewność działania, przyczynia się do utrzymania porządku i czystości, chroni wzrok pracownika przed przedwczesnym osłabieniem.

Duży wpływ na psychikę pracującego, a w konsekwencji i na wyniki jego pracy ma kolorystyka otoczenia – pomieszczeń, urządzeń i narzędzi. Odpowiednia kolorystyka (prawidłowy dobór barw) stwarza przyjemne wrażenia wzrokowe i poprawia samopoczucie oraz spostrzegawczość. Stwierdzono wielokrotnie, że pomalowanie ścian na kolor jasnozielony, niebieski lub szary, sufitu – na kolor biały lub lekko kremowy, podłóg – na jasnoszary lub jasnobrązowy, a maszyn i urządzeń na kolor perłowo-szary lub jasnobłękitny jest najkorzystniejsze. Dążąc do ograniczenia liczby wypadków przy pracy maluje się niektóre części maszyn na kolor czerwony i żółty. Niemniej ważny jest też właściwy dobór kolorów z wagi na estetykę wnętrz.

Skomentuj