Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego

Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego

Do czynności mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózków jezdniowych zaliczymy szereg opisanych poniżej działań, jakie powinni podejmować kierowcy zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu pracy.

Czynności przed przystąpieniem do pracy


PAMIĘTAJ!

– praca może być wykonywana wyłącznie wózkiem jezdniowym posiadającym ważną decyzję UDT zezwalającą na jego eksploatację,
– w czasie eksploatacji wózka należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz instrukcji stanowiskowej bhp,
– w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wózka należy go bezzwłocznie unieruchomić oraz natychmiast powiadomić przełożonego.

Codzienne czynności kierowcy wózka jezdniowego przed przystąpieniem do pracy są następujące:

  •  sprawdzenie książki eksploatacji (obsługi) UTB pod kątem stwierdzenia ewentualnych wpisów o usterkach,
  • przeprowadzenie wizualnych oględzin wózka,
  • sprawdzenie prawidłowości układów:

– kierowniczego (luz, skręt itp.),
– hamulcowego,
– napędowego,
– osprzętu dodatkowego,

  • sprawdzenie mechanizmów podnoszenia, przechyłu masztu i przesuwu wideł, w tym w szczególności:

– stanu układu hydraulicznego (wycieki na złączach, przewodach lub zbiornikach),
– stanu wideł, łańcucha oraz masztu,

  •  sprawdzenie oświetlenia i sygnalizacji (m.in. kierunkowskazy, światła stop),
  • sprawdzenie stanu opon,
  • sprawdzenie poziomu:

– paliwa (wózki z napędem spalinowym) – ewentualnie należy uzupełnić,
– naładowania akumulatora oraz poziomu elektrolitu (wózki z napędem elektrycznym),
– cieczy chłodzącej (wózki z napędem spalinowym) – ewentualnie należy uzupełnić,
– oleju hydraulicznego – ewentualnie należy uzupełnić,
– oleju w silniku (wózki z napędem spalinowym) – ewentualnie należy uzupełnić,

  • po uruchomieniu silnika sprawdzenie:

– funkcjonowania układu smarowania i chłodzenia,
– ładowania akumulatora,
– sterowania układu hydraulicznego oraz czy pracuje prawidłowo,

  •  odnotowanie sprawności wózka w książce eksploatacji UTB – od tego momentu kierowca przejmuje odpowiedzialność za wózek jezdniowy.

Skomentuj