Deloitte: co drugi badany pracownik w ciągu pół roku chce zmienić pracę

Co drugi badany polski pracownik planuje zmienić pracę w ciągu pół roku, a 93 proc. respondentów jako powód wskazało rozwój zawodowy – podała w poniedziałek firma doradcza Deloitte.

Firma poinformowała o wynikach przeprowadzonego badania „Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?”, które dotyczyło postrzegania miejsca pracy przez pracowników w Polsce. Wynika z niego, że co drugi badany planuje w ciągu pół roku zmienić pracę. Według autorów raportu pandemia „znacząco” wpłynęła na rynek pracy, a zmiany są „nieuniknione”.

75 proc. badanych zmieniło model pracy z w biurze na pracę zdalną/ hybrydową – 25 proc. respondentów zamierza zmienić pracę w ciągu pół roku, a 26 proc. w ciągu trzech miesięcy. „Jako główne powody takiej decyzji respondenci wymieniają przede wszystkim nieefektywne procesy w organizacji, niski poziom wynagrodzenia oraz brak możliwości rozwoju” – przekazał Deloitte.

„93 proc. respondentów badania wskazało, że jednym z ważniejszych czynników determinujących decyzję o zmianie miejsca pracy, jest kwestia rozwoju zawodowego. Obecni uczestnicy rynku pracy nie patrzą na swoje obowiązki jedynie pod kątem zarobkowym, ale również w kontekście realizacji własnych ambicji” – wskazał Deloitte.

Badanie wykazało, że w skutek pandemii „wiele osób przewartościowało sposób, w jaki spędzają czas poza godzinami pracy i w obecnych relacjach z pracodawcą za priorytet uważają poszanowanie czasu prywatnego„. „Dla ponad 90 proc. pracowników brak dbałości pracodawcy o ich dobrostan byłby powodem do poszukiwania nowej pracy. Jednocześnie ponad 60 proc. pracowników poświęca obecnie więcej czasu w ciągu dnia na pracę w porównaniu do czasu przed pandemią” – stwierdziła firma doradcza.

Dla 80 proc. badanych pracowników niska jakość komunikacji skłoniłaby ich do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. „Proces komunikacji obejmuje m.in.

swobodne wyrażanie opinii, poczucie sprawczości w kontekście wpływu opinii na decyzje w organizacji. Wszystkie te obszary są pozytywnie oceniane przez ponad połowę ankietowanych pracowników” – wyjaśnił Deloitte.

W badaniu pojawiły się pytania o benefity pracownicze. „Pracownik oczekuje wynagrodzenia nie tylko w formie pieniężnej, lecz ceni sobie także udogodnienia niematerialne. Zmiana stylu życia wywołana pandemią sprawiła, że priorytetem stało się dbanie o samopoczucie i komfort” – ocenili autorzy raportu. Wśród benefitów pierwsze trzy miejsca zdobyły odpowiednio elastyczny czas pracy, prywatna opieka medyczna i dodatkowy dzień wolny.

Badanie przeprowadzono w maju 2022 roku, w formie ankiety, w której wzięło udział 974 respondentów z Polski z różnych branż i piastujących różne stanowiska.

Deloitte to międzynarodowa firma doradcza, która świadczy m.in. usługi audytorskie, konsultingowe, a także usługi z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego.

Skomentuj