Dni wolne od pracy w Unii Europejskiej

Jak co roku, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C opublikowano zestawienie dni wolnych od pracy w roku 2013 w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Warto zapoznać się z tym dokumentem, ponieważ na podstawie ilości dni wolnych od pracy i ich rozmieszczenia w roku kalendarzowym widać wyraźnie, jak wiele różnic występuje w krajach – wydawałoby się – połączonych trwale w ramach Unii Europejskiej.

Bardzo duże zróżnicowanie w ilości dni wolnych od pracy występuje nawet w krajach sąsiadujących ze sobą. I tak największa ilość dni wolnych od pracy (20) występuje w Belgii, natomiast krajem, gdzie ilość dni ustawowo wolnych jest najmniejsza (7), jest sąsiadująca z nią Holandia. Belgia może się również pochwalić najdłuższym okresem dni wolnych następujących po sobie – jest to okres od 25 grudnia do 1 stycznia, czyli 8 kolejnych dni.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej jedynie dwa dni wolne od pracy przypadają jednolicie w tym samym dniu. Jest to Nowy Rok (1 stycznia) i pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia).

Widać więc, że każdy, kto planuje wyjazd za granicę — szczególnie służbowy — powinien mieć pod ręką takie zestawienie, aby nie spotkała go niemiła niespodzianka w postaci niemożliwości załatwienia określonej sprawy, gdyż w danym kraju mamy właśnie dzień wolny od pracy.

Marek Gałusza

Skomentuj